Dwutygodnik „Lubartowiak”

Redakcja przeniesiona na ul. Farną 4.

Jesteśmy w centrum miasta bliżej naszych Czytelników

tel.  81 855 45 68

668 695 951

e- mail: tygodniklubartowiak@gmail.com

e –mail: lubartowiak.gazeta@loklubartow.pl

format A3

Ilość stron: 12 lub 8
Ukazuje się co dwa tygodnie, w czwartek/piątek
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Zespół redakcyjny:
mgr Sylwia Cichoń –  redaktor naczelny
mgr Katarzyna Wójcik
mgr Radosław Ozonek (DTP)
Współpraca: mgr Ireneusz Góźdź  (dział sportowy)
Wydawca: Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1, tel 81 855 22 42

 

LOGO DO POBRANIA

LOGO PRZEZROCZYSTE – PNG

 

„Lubartowiak” ukazuje się od 29 kwietnia 1996 roku. Od maja 2013 roku jest bezpłatnie rozprowadzany na terenie miasta Lubartów i okolic. Dzięki wydaniu internetowemu ma również czytelników z innych regionów powiatu lubartowskiego i województwa. Zawiera różnorodne rubryki tematyczne (informacje miejskie, kronikę policyjną i strażacką, kulturę, wywiady, reportaże, sport, rozrywkę i inne). Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników. Bezpłatny egzemplarz można dostać w kioskach, sklepach, punktach usługowych na terenie miasta. Gazeta jest też kolportowana pod adresy prywatne. Redakcja jest również współorganizatorem różnorodnych imprez rozrywkowych, m.in. Plebiscytu na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa czy festynu miejskiego.

Plebiscyt „Lubartowiaka” na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa organizowany jest corocznie. Opracowano regulamin mówiący o zasadach zgłaszania kandydatów do złotej dziesiątki. W „Lubartowiaku” drukowane są kupony, które wypełniają Czytelnicy, a tym samym oddają swoje głosy na sportowców. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbywa się na corocznej Gali Sportowca, kiedy to wręczane są nagrody.