Archiwum wydań | "Marek Polichańczuk"

Burmistrz Janusz Bodziacki z absolutorium

Wydanie: , , , , ,


Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2012 udzielili radni burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu. Podjęcie uchwały w tej sprawie poprzedziła żywa dyskusja radnych.

W roku 2012 na 27 wykonanych inwestycji wydatkowaliśmy ponad 6 mln zł, czyli 11 procent budżetu. Zeszłoroczny budżet realizowaliśmy bez zadłużenia zewnętrznego – mówił burmistrz Janusz Bodziacki na wczorajszej (25 czerwca) sesji Rady Miasta.

– Zagospodarowana została w połowie specjalna strefa ekonomiczna, sfinalizowano działania związane z lokalizacją zakładu zagospodarowania odpadów, z pomocą środków zewnętrznych poprawiliśmy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic: Lubelska, Piaskowa, Kolejowa. Przebudowaliśmy ul. Chmilelną, Harcerską, Findera. Pokryliśmy koszt przystanku w centrum, wybudowane zostało boisko przy Gimnazjum nr 1, dostaliśmy dofinansowanie na rewitalizację Rynku II – wymieniał burmistrz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta krytykowali radni opozycyjni. – W ciągu roku budżet był zmieniany czterokrotnie. Dochody budżetu zmieniły się prawie o 10 mln zł – mówił Andrzej Zieliński (klub radnych PO).

– Planowano przeznaczyć 220 tys. zł na zakup mieszkań socjalnych, dlaczego nie wydano nic? Co z planowanym Centrum Kultury – takie pytania padały ze strony radnych opozycyjnych.

– Jakikolwiek ten budżet by nie był, to państwo zawsze będziecie przeciwni. Negujecie wszystko, nie proponując nic w zamian – powiedział radny Marek Polichańczuk (klub WL).

Radny Andrzej Kardasz (klub radnych PiS) zauważył, że w 2012 r. spadły wydatki miasta na administrację oraz na oświatę.

Burmistrz Janusz Bodziacki odpowiadając na zarzut opozycji dotyczący wprowadzania częstych zmian w budżecie podkreślił, że za poprzedniej kadencji, w 2010 roku, zmiany w budżecie były dokonywane kilkakrotnie częściej: – Po stronie wydatków aż 16 razy, a po stronie dochodów 12 razy.

Zapewnił też, że miasto jest zainteresowane zakupem pomieszczeń na lokale socjalne. – Pieniądze na ten cel zostały przesunięte na obecny rok. Nie pomniejszyliśmy kwoty na ten cel, dołożyliśmy jeszcze 50 tys. zł.

Jeśli chodzi o centrum kultury, burmistrz przypomniał, że jego siedziba planowana jest w budynku byłej hali targowej przy ul. Rynek II i obecnie inwestycja jest na etapie projektowania.

– Wybudujemy centrum kultury na miarę naszych możliwości, a nie na miarę naszej megalomanii – stwierdził radny Kardasz.

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2012 rok wydały wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium ostatecznie głosowało 11 radnych, 6 było przeciw, 1 z obecnych radnych nie brał udziału w głosowaniu (Jerzy Tracz).

Katarzyna Wójcik

burmistrz