Człowiek ? najlepsza inwestycja

Człowiek ? najlepsza inwestycja. Projekt ?Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców ? kampania informacyjna? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Fundacja ?Fundusz Inicjatyw? (FFI) realizuje kampanię informacyjną ?Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców?- współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 BEZPŁATNE konferencje pod tytułem: ?Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców? w :

 • Lublinie  30 września 2009 (środa), Hotel Mercure ? Unia Lublin, Al. Racławickie 12
 • Chełmie  19 października 2009 (poniedziałek), Hotel Duet, ul. Hrubieszowska 54
 • Zamościu  16 listopada 2009 (poniedziałek), Centrum konferencyjno ? hotelowe ALEX, ul. Okrzei 32
 • Białej Podlaskiej  7 grudnia 2009 (poniedziałek), Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11

 Zakres tematyczny konferencji:

 • miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym,
 • rola kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego,
 • nowe metody nauczania szansą na rozwój kształcenia ustawicznego,
 • edukacja ustawiczna w Polsce i na Lubelszczyźnie ? szanse i zagrożenia. 

 Konferencja ma wymiar merytoryczny i przedstawione na niej informacje będą użyteczne m in. dla celów opracowania projektów, planowania kierunków i metod kształcenia, zarządzania placówką kształcenia.

 

Serdecznie zapraszamy:

 • osoby w wieku 25 ? 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 ? 24 lat),
 • przedstawicieli szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego,
 • przedstawicieli partnerów społeczno ? gospodarczych,
 • przedstawicieli pracodawców.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są:

 1. Poprzez e-mail – przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: o.jankowska@ffi.org.pl ,
 2. Poprzez fax ? przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na nr telefax-u: 081 532 10 30 lub 081 532 10 32,
 3. Telefonicznie ? skomunikowanie się z pracownikiem FFI pod numerem telefonu: 081 532 10 30 lub 519 144 742 i przekazanie wymaganych danych,
 4. Elektronicznie ? wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.ffi.org.pl  w zakładce ?Kształcenie?
 5. Osobiście ? dostarczenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do biura projektu mieszczącego się przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie lub wypełnienie Formularza bezpośrednio w biurze.

 Każda z zakwalifikowanych osób zostanie e-mailowo poinformowana o zakwalifikowaniu się na konferencję.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 081 532 10 30, 081 532 10 32, 519 144 742 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 ? 18.

 Serdecznie zapraszamy – Zespół Projektu!

 Marta Cybula

m.cybula@ffi.org.pl

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” FFI

ul. G. Narutowicza 57/6

20-016 Lublin

tel./fax: 081 532 10 30

www.ffi.org.pl

 

Siedziba rejestracyjna organizacji

Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

ul. S. Sierpińskiego 24/5

20-448 Lublin