„DWÓJKA DO POTĘGI”

Kontynuacja konkursu TRÓJKA DO POTĘGI o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. Piotra Firleja w Lubartowie dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Konkurs odbędzie się w budynku II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie ul. Lubelskiej 68 w dniu 3 czerwca 2022r.  o  godz. 9.00.

Uczniów do konkursu typują nauczyciele poszczególnych szkół. Imię i nazwisko, klasę , szkołę ucznia i nazwisko opiekuna (nauczyciela matematyki) należy przekazać mailem na adres

[email protected] do dnia 27 maja 2022 lub (w wyjątkowych sytuacjach) telefonicznie do sekretariatu II LO w Lubartowie tel. 81 854 37 16. Regulamin konkursu podajemy jako załącznik nr 1.

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział ucznia w konkursie – załącznik nr 2.

Organizatorzy