Finał konkursu „Pokażę ci, gdzie mieszkam”

Ponad 50 młodych artystów odebrało w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie nagrody i wyróżnienia w  XVII Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Pokażę Ci, gdzie mieszkam”.  W konkursie adresowanym do dzieci i młodzieży z terenu powiatu lubartowskiego wzięło udział ponad 500 uczestników. Ich zadaniem było przekazanie poprzez prace plastyczne i fotograficzne wiedzy, emocji i refleksji związanych z miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą, nazywaną czasem „małą ojczyzną”.  Prace plastyczne ocaniała komisja konkursowa: Rafał Eret- artysta plastyk, absolwent Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie, Ewa Sędzimierz – Dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Jagoda Szuster-Marzec – pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Jurorzy wyłonili laureatów – postanowili przyznać 33 nagrody i 15 wyróżnień dzieciom i młodzieży z powiatu lubartowskiego.

30 listopada podczas gali nagrody laureatom wręczyli przedstawiciele organu prowadzącego PMDK – Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda, Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego Ryszard Wójcik, jurorzy – Rafał Eret i Jagoda Szuster-Marzec oraz organizator – Dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz. Podczas gali konkursowej zaprezentowali się wychowankowie PMDK – adepci pracowni medialnej Kino Bambino , których filmy („PMDK – prawdziwa historia”,  „Dorośli”, „Dom Kłapouchego”  i teledysk „Czy nastanie znów świt”)  obejrzała zgromadzona publiczność. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do Galerii PMDK, gdzie mogli podziwiać nagrodzone prace wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

Lista laureatów konkursu dostępna jest w dziale KONKURSY na stronie internetowej www.pmdk.lubartow.pl.

Fot. Julita Bogusz/ Grupa Reporterska PMDK, Izabella Dybała, Urszula Bednarczyk/PMDK

https://pmdk.lubartow.pl/konkursy/2068-2022-11-30-xvii-powiatowy-konkurs-plastyczno-fotograficzny-pokaze-ci-gdzie-mieszkam