W dziale | Fakty

Zaproszenie do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Opublikowany 06.09.2016

 

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza

organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lubartów do zgłaszania kandydatów do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z nowymi zasadami przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego przyjętymi uchwałą Rady Miasta Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 roku. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołania dotyczące zgłoszonych projektów „wstępnie zarekomendowanych negatywnie” i konsultuje je z wnioskodawcami.

Zespół składa się z:

  • 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Lubartów;

  • 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta;

  • 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranych w drodze losowania spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie Gminy Miasto Lubartów organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w Biurze Obsługi Mieszkańców lub Sekretariacie (pok. 108) w terminie do dnia 6 września 2016r.

Termin losowania kandydatów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.lubartow.pl

 

 

Autor:

<- zobacz inne artykuły tego autora (7104).


Skontaktuj się z autorem

Pozostaw opinię

Musisz być zalogowany/a, aby móc komentować.