Archiwum wydań | "Maria Kozioł"

60 lat Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , , , ,


Inscenizacja tradycyjnego wesela uświetniła jubileusz Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. To jedna z najdłużej istniejących w Lubartowie organizacji. Swoją działalnością sięga daleko poza powiat. Dlatego można powiedzieć, że jest zbiorowym, ponad 300 – osobowym ambasadorem naszego regionu. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne w sobotę 5 września uroczyście obchodziło 60 urodziny.

wesele duze

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się już w maju tego roku, otwarciem okolicznościowej wystawy. Pamiątki zgromadzone przez regionalistów, stanowiące 60-letnią historię naszego regionu, można zobaczyć w Muzeum Ziemi Lubartowskiej przy ul. Kościuszki 28.

W dniu 5 września Lubartowskie Towarzystwo Regionalne zorganizowało uroczystość jubileuszową, która rozpoczęła się Mszą świętą w bazylice św. Anny.

Na jubileuszowe spotkanie regionaliści udali się do Lubartowskiego Ośrodka Kultury, dawnej Hali Targowej. To miejsce nieprzypadkowe, bo mocno osadzone w historii Lubartowa, pamiętające dawne uroczystości, święta, rocznice. W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych gości. Przybyli przedstawiciele władz województwa, powiatu, miasta Lubartów i gmin. Było ono okazją do wspomnień i podziękowań wszystkim tym, którzy od lat wspierają działalność LTR. O historii Towarzystwa oraz jego najważniejszych dokonaniach opowiedziała prezes Maria Kozioł.

Szczególne podziękowania za wsparcie działalności LTR usłyszeli samorządowcy, a wśród nich dotychczasowi burmistrzowie. Prezes Maria Kozioł podziękowała w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków LTR, za jubileuszową nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów dla regionalistów, przekazaną w bieżącym roku.

Burmistrz Janusz Bodziacki, Zastępca Burmistrza Radosław Szumiec, Sekretarz Miasta Anna Bielińska oraz pierwszy burmistrz Lubartowa Grzegorz Charliński – złożyli podziękowania i gratulacje na ręce prezes LTR, Marii Kozioł. Jako dowód wdzięczności za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców, samorząd Lubartowa przekazał pamiątkową statuetkę z okazji 60-lecia oraz obraz autorstwa Małgorzaty Wronowskiej – widok na lubartowską Bazylikę Świętej Anny.

Spotkanie zakończyło się barwnym, ludowym akcentem. Inscenizację tradycyjnego wesela zaprezentował Zespół Folklorystyczny z Rozkopaczewa, z tańcami, oczepinami i pachnącym ciastem drożdżowym. Na scenie lubartowskiej sali kinowej stoły zastawiono tradycyjnymi specjałami. Weselnicy zeszli ze sceny, wciągając widownię do zabawy i częstując wszelakim dobrem z weselnego stołu.

Podziękowania jubileuszowe otrzymały osoby oraz instytucje szczególnie zaangażowane w pomoc Towarzystwu działającemu na rzecz miasta i jego mieszkańców.

To między innymi Parafia św. Anny w Lubartowie. Podziękowania za dotychczasową współpracę przyjął ks. proboszcz Andrzej Majchrzak.

Wśród podziękowań znalazła się także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie pod dowodzeniem komendanta Grzegorza Szyszko.

Wyrazy wdzięczności dla Zespołu Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki przyjęła dyrektor Anna Wójtowicz, natomiast dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Grażyna Antoniuk, w imieniu dyrektor Anny Fic-Lazor.

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Lubartowie przyjął Prezes Zarządu Władysław Mikucewicz. Dla Studia DePRO zajmującego się m.in. poligrafią, reklamą, projektowaniem graficznym, podziękowania przyjął Arkadiusz Derecki.

Aleksandra Jędryszkaltr5
ltr6 ltr7 ltr9 ltr10 ltr11 ltr12 ltr13 ltr14 ltr15 ltr16 ltr17 ltr18 ltr19
ltr21
ltr22 ltr23
ltr25
ltr26 ltr27 ltr29 ltr30 ltr32 ltr34 ltr36 ltr37 ltr38 ltr39 ltr40 ltr60_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześćdziesiąt lat Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Wydanie: , , , ,


Otwarciem wystawy w dniu 27 maja zainaugurowano obchody jubileuszu działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Na ekspozycji w Muzeum Ziemi Lubartowskiej zgromadzono dokumenty, książki, fotografie, artykuły, obrazy oraz liczne pamiątki związane z działalnością LTR.

Wśród eksponatów po raz pierwszy można było zobaczyć tryptyk lubelskiego malarza Tadeusza Śliwińskiego, przedstawiający od lewej strony Pałac Sanguszków, kościół św. Anny oraz Kościół pw. Świętego Wawrzyńca. Tryptyk ufundowało trzech członków LTR. Dzięki temu, że do końca roku nasze muzeum było pod skrzydłami Muzeum Lubelskiego, dzieło zostało bezpłatnie odrestaurowane przez pracowników Muzeum Lubelskiego. Podobny tryptyk wśród eksponatów jest autorstwa Karola Skarucha. Na wystawie znajdziemy wiele pamiątek po Wandzie Śliwinie. 

– Nasi członkowie, od początku istnienia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego działają absolutnie społecznie i bezinteresownie – mówiła podczas otwarcia wystawy Prezes LTR, Maria Kozioł. – Na każdego można liczyć, niczego bym bez zarządu nie zrobiła. Spotkanie wszystkich członków LTR, z okazji jubileuszu zostanie zorganizowane 5 września bieżącego roku.

Wystawa w Muzeum jest pierwszym punktem obchodów 60 – lecia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Pokazuje cząstki tego, co dokonali regionaliści na przestrzeni wielu lat.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 r. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji, głównie nauczycieli, w nawiązaniu do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie.

PeO

wystawaLTR_52 wystawaLTR_1 wystawaLTR_2 wystawaLTR_3 wystawaLTR_4 wystawaLTR_5 wystawaLTR_6 wystawaLTR_7 wystawaLTR_8 wystawaLTR_9 wystawaLTR_10 wystawaLTR_11 wystawaLTR_12 wystawaLTR_13 wystawaLTR_14 wystawaLTR_15 wystawaLTR_16 wystawaLTR_17 wystawaLTR_18 wystawaLTR_19 wystawaLTR_20 wystawaLTR_21 wystawaLTR_22 wystawaLTR_23
wystawaLTR_25
wystawaLTR_26 wystawaLTR_27 wystawaLTR_28 wystawaLTR_29
wystawaLTR_31
wystawaLTR_32
wystawaLTR_34
wystawaLTR_35 wystawaLTR_36 wystawaLTR_37 wystawaLTR_38 wystawaLTR_39 wystawaLTR_40 wystawaLTR_41 wystawaLTR_42 wystawaLTR_43 wystawaLTR_44 wystawaLTR_45 wystawaLTR_46 wystawaLTR_47 wystawaLTR_48 wystawaLTR_49 wystawaLTR_50 wystawaLTR_51

 

 

Sąd Apelacyjny przesłucha trzech świadków

Wydanie: , , ,


W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Lublinie zobowiązał Jacka Tomasiaka, prezesa SM, do przeprosin Marii Kozioł. Miałyby się one ukazać na pierwszej stronie „Lubartowiaka” oraz „Wspólnoty Lubartowskiej”, na trzeciej stronie piątkowego wydania „Dziennika Wschodniego” oraz w telewizji Kanał S. Pozwany radny miał także wpłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz stowarzyszenia „Alwernia”, a Spółdzielnia Mieszkaniowa kwotę 20 tys. zł na rzecz lubartowskiego Hospicjum Świętej Anny. W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie 22 kwietnia rozpatrywano apelację złożoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie i jej prezesa, Jacka Mikołaja Tomasiaka, od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy.
Sąd Apelacyjny postanowił przesłuchać trzech świadków. W pozostałej części dowodowej wnioski obrony sąd oddalił i postanowił odroczyć rozprawę na dzień 28 maja. Sąd dopuścił świadków na dwie konkretne okoliczności. Jak stwierdziła sędzia Alicja Surdy, z tez dowodowych wskazanych w apelacji wynika, że sąd miałby prowadzić badania historyczne, jednak to nie jest celem procesu. Wobec czego apelujący twierdzi, że świadkowie posiadają konkretną wiedzę, a ustalenia sądu są odmienne, niż ewentualnie mogły wynikać z twierdzeń pozwanego. PeO

Pisaliśmy o tym:
http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/sad-jacek-tomasiak-ma-przeprosic-na-pierwszej-stronie-lubartowiaka/
Sąd apelacyjny

Gala Angelusów – fotogaleria

Wydanie: , , , , , , , , , ,


Jeśli zabija cię samotność stań się dla kogoś aniołem, ale nie oczekuj zapłaty lub chociażby wdzięczności. Czyż samo bycie aniołem nie jest największym ziemskim skarbem dla samotnej duszy? – pytała, cytując Senekę, Małgorzata Żurakowska z Radia Lublin, prowadząca Galę Angelusów.

Niedziela 2 lutego, lubelski Teatr NN. Nieświadomy niczego Zbigniew Skrzypek, instruktor Lubartowskiego Ośrodka Kultury przyjechał tu, aby wystąpić z zespołem Psallite Deo. Nie trudno wyobrazić sobie, jakie jest jego zaskoczenie zaraz po występie, kiedy zostaje jednym z siedmiu tegorocznych Angelusów.

Pana Zbyszka znamy z pracy na rzecz młodzieży. W to co robi, wkłada całe swoje serce. Angażuje się w promowanie młodych, utalentowanych ludzi, a przy tym potrafi czerpać nieukrywaną radość z ich sukcesów oraz wspólnych występów.

Zbigniew Skrzypek wystąpił w Lublinie właśnie ze swoimi uczniami. Ich występ oklaskiwali m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk, jego zastępczyni Katarzyna Mieczkowska – Czerniak, profesor Leszek Mądzik. Na galę przyjechał też z Lubartowa ojciec gwardian Krzysztof Wyszyński a także burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki.

Obecność ojca gwardiana była związana z kolejnym nagrodzonym, związanym z Lubartowem. Nagrodę w dziedzinie Sponsor Dzieł Parafialnych otrzymał Jerzy Stadnik, którego pasją jest konserwacja i modernizacja obiektów sakralnych. Pan Jerzy mieszka w okolicach Łęcznej, a z naszym miastem wiąże go fakt, że jest inspektorem nadzoru nad kompleksowym remontem klasztoru Ojców Kapucynów w Lubartowie. Czyni to całkowicie bezpłatnie. Pan Jerzy z równym zaangażowaniem podejmuje się renowacji prawosławnych obiektów sakralnych jak i świątyń katolickich. Dzięki jego staraniom odnowione zostały cerkwie w Dołhobyczowie, Szczebrzeszynie, Chełmie.

Nasi nagrodzeni znaleźli się wśród innych tegorocznych, znakomitych Angelusów. Są to między innymi ks. prof. Alfred Wierzbicki (wykładowca, poeta i pisarz od wielu lat związany z Lublinem), dr nauk medycznych Adam Borzęcki (zwany „doktorem od łuszczycy”), czy chociażby Zbigniew Drążkowski (założyciel fundacji Emaus, od 1989 zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną).

Przypomnijmy, że Angelus to nagroda przyznawana dla osób działających na rzecz innych. Anielską nagrodę otrzymało w ubiegłych latach kilku lubartowian: Wojciech Trykacz, Marcin Socha, Justyna Wereszczyńska, Michał Filipowicz oraz Maria Kozioł i Krzysztof Wiącek. Lubartowskie Angelusy były obecne na gali w prawie kompletnym składzie.

Nagroda Angelus 2014 w poszczególnych kategoriach:

Zbigniew Skrzypek – Animator Życia Kulturalnego

Jerzy Stadnik – Sponsor Dzieł Parafialnych

Adam Borzęcki – Człowiek Służby Publicznej

ks. Ryszard Jurak – Angelus i Dzieło Życia

ks. Alfred Wierzbicki – Człowiek Kultury Medialnej

Paweł Passini – Artysta Roku

Zbigniew Drążkowski – Wyobraźnia Miłosierdzia

tekst i foto: Aleksandra Jędryszka

angelus2014c_C_71 angelus2014c_C_1 angelus2014c_C_2 angelus2014c_C_3 angelus2014c_C_4 angelus2014c_C_5 angelus2014c_C_6 angelus2014c_C_7 angelus2014c_C_8  angelus2014c_C_10 angelus2014c_C_11 angelus2014c_C_12 angelus2014c_C_13 angelus2014c_C_14 angelus2014c_C_15 angelus2014c_C_16 angelus2014c_C_17 angelus2014c_C_18 angelus2014c_C_19 angelus2014c_C_20 angelus2014c_C_21 angelus2014c_C_22 angelus2014c_C_23 angelus2014c_C_24 angelus2014c_C_25 angelus2014c_C_26 angelus2014c_C_27 angelus2014c_C_28 angelus2014c_C_29 angelus2014c_C_30 angelus2014c_C_32 angelus2014c_C_33 angelus2014c_C_34 angelus2014c_C_35 angelus2014c_C_36 angelus2014c_C_37 angelus2014c_C_38 angelus2014c_C_39 angelus2014c_C_40 angelus2014c_C_41 angelus2014c_C_42 angelus2014c_C_43 angelus2014c_C_44 angelus2014c_C_45 angelus2014c_C_46 angelus2014c_C_47 angelus2014c_C_48 angelus2014c_C_49 angelus2014c_C_50 angelus2014c_C_51 angelus2014c_C_52 angelus2014c_C_55 angelus2014c_C_56 angelus2014c_C_57 angelus2014c_C_58  angelus2014c_C_61 angelus2014c_C_63 angelus2014c_C_66

ANGELUS 2013 dla Marii Kozioł i Krzysztofa Wiącka

Wydanie: , , , , , , , , ,


„Nie sztuką jest urodzić się bez skrzydeł, sztuką jest wyhodować je sobie” – powiedziała na otwarciu gali „Angelusów” Małgorzata Żurakowska z Radia Lublin.

Prestiżowe nagrody „Angelusa” dla osób działających w naszym województwie na rzecz ludzi potrzebujących, przyznano w niedzielę podczas uroczystej gali w lubelskim Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” .

Uroczystość uświetnił występ męskiego chóru Kairos, którego dyrygentem jest Borys Somershaf (tegoroczny „Angelus” w kategorii Artysta roku).

– Jesteśmy tu po to, aby wynagrodzić ludzi za to, że robią coś więcej niż nakazuje obowiązek, jak na aniołów przystało – powiedział przed ogłoszeniem werdyktu kapituły ks. Ryszard Winiarski, pomysłodawca konkursu.

W tym roku prestiżowe nagrody otrzymało dwoje lubartowian. W kategorii Sponsor Dzieł Parafialnych i Miłosierdzia, kapituła nagrodziła działalność Krzysztofa Wiącka, współwłaściciela lubartowskiej firmy VIP.
– Przykłady, jak Krzysztof pomaga ludziom, możnaby mnożyć – mówiła podczas uroczystości wręczenia nagród Justyna Wereszczyńska z lubartowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II. – Krzysztof wspiera Hospicjum św. Anny, udzielał wsparcia na remont klasztoru OO. Kapucynów, ma swój wkład w budowę kościoła OO. Kapucynów w Olaine na Łotwie.
Angelusa w kategorii Dzieło życia – za całokształt twórczości kapituła konkursowa przyznała Marii Kozioł. Za „działania na rzecz utrwalania tradycji, a także pełną oddania pracę w Lubartowskim Towarzystwie Regionalnym”. Dotychczasową działalność kulturalną Marii Kozioł, a także jej pracę społeczną i bezinteresowną na niwie regionalnej przybliżył zebranym Michał Filipowicz (Angelus 2012).

foto: Marcin Socha

 

Angelusa „Otrzymują ludzie, którzy żyją dla innych. Niosą pomoc i radość słabszym. Swoją postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka”. Przyznaje ją kapituła powołana przez ks. prałata Ryszarda Winiarskiego w 2005 roku.
W ub. roku nagrodę otrzymał Michał Filipowicz, kierujący wolontariatem hospicyjnym przy Hospicjum św . Anny w Lubartowie (kategoria Wyobraźnia Miłosierdzia).
Wcześniej taką nagrodę otrzymała Justyna Wereszczyńska, prezes lubartowskiego Stowarzyszenia Niech się serce obudzi, przedsiębiorca Wojciech Trykacz (w kategorii sponsor dzieł parafialnych) oraz Marcin Socha z Alwernii (w kategorii Animator życia kulturalnego).

Tekst i foto: Aleksandra Jędryszka

link do galerii zdjęć z gali:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.277707282357007.64634.183410651786671&type=1#!/media/set/?set=a.277707282357007.64634.183410651786671&type=1