Archiwum wydań | "mobliny LOF"

Ulica Piaskowa i Łąkowa do remontu. Zbudują odwodnienie

Wydanie: , , ,


Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Piaskowej i Łąkowej wraz z budową odwodnienia.

ul. Łąkowa

Ulice na których będzie prowadzona inwestycja są ważnym i perspektywicznym rejonem miasta, nie tylko ze względów komunikacyjnych.Bardzo istotną częścią tego projektu na który czekali mieszkańcy jest budowa odwodnienia. Podobnie jak nowe ścieżki rowerowe i chodnik w tym rejonie inwestycja będzie realizowana w ramach Mobilnego LOF. Planowany termin jej zakończenia to listopad 2020 r.
W ramach projektu wykonane będą prace:
W zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej i Łąkowej:
✅budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 411,9 mb
✅ montaż studzienek osadnikowo-rewizyjnych 15 kpl.,
✅montaż wpustów ulicznych 21 kpl.
W zakresie przebudowy ul. Piaskowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łąkowej:
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ lokalna regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej
✅roboty wykończeniowe
✅wymiana uszkodzonych krawężników i nawierzchni chodników (szczególnie na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Popiełuszki).
W zakresie przebudowy ul. Łąkowej  na odcinku od ul. Piaskowej do zjazdu na parking SPZOZ:
✅rozbiórka istniejących krawężników wraz z pasem nawierzchni zjazdów,
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej,
✅roboty wykończeniowe.

Na Lubelskiej praca wre. Remont zakończy się pod koniec września

Wydanie: , , ,


Prace przy przebudowie ulicy Lubelskiej idą pełna parą. Roboty prowadzone są już na całej długości remontowanego odcinka od skrzyżowania z DK nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 września br.

To wyjątkowo ważna inwestycja nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale również ze względów bezpieczeństwa.
Roboty drogowe obejmują przebudowę chodnika ul. Lubelskiej. Na blisko 500- metrowym odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowa – Kolejowa, po stronie wschodniej, do rowów odwadniających przy ul. Lubelskiej zaplanowano wykonanie robót rozbiórkowych, ustawienie krawężnika i obrzeży, wykonanie ścieżki rowerowej i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni chodnika.
Projekt zakłada podział jezdni na 3 pasy ruchu, skrajne pasy przeznaczone dla ruchu przelotowego i pas środkowy – do skrętów w lewo. Pas środkowy zostanie podzielony wysepkami na krótsze odcinki, aby zapobiec wykorzystaniu tego pasa do wyprzedzania i jazdy ze zbyt dużą prędkością. Zostanie zwiększona liczba wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych i wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Zostaną także zbudowane nowe zatoki przystankowe wraz z wiatami.
Wartość inwestycji to ponad 4 mln złotych. Realizowana jest w ramach projektu Mobilny LOF. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. Zakończenie robót planowane jest na 30 września br.
(kw)

Będzie chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Piaskowej i Łąkowej

Wydanie: , ,


Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz nowe nasadzenia roślinne – to najważniejsze prace w ramach planowanej przez Miasto rozbudowy ulicy Piaskowej i Łąkowej. Przetarg na wykonanie inwestycji Urząd Miasta ogłosił 4 lutego.

 

To długo oczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcie, szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo pieszych.
Ulica Piaskowa i Łąkowa zostanie rozbudowana w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych wraz infrastrukturą. Pojawi się nowe oznakowanie ulic oraz nasadzenia roślinności.  Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Mobilny LOF z udziałem środków zewnętrznych. Na oferty przetargowe Urząd czeka do 20 lutego. Zakończenie robót planowane jest na 31 października 2020 roku.
(kw)