Ulica Piaskowa i Łąkowa do remontu. Zbudują odwodnienie

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Piaskowej i Łąkowej wraz z budową odwodnienia.

ul. Łąkowa

Ulice na których będzie prowadzona inwestycja są ważnym i perspektywicznym rejonem miasta, nie tylko ze względów komunikacyjnych.Bardzo istotną częścią tego projektu na który czekali mieszkańcy jest budowa odwodnienia. Podobnie jak nowe ścieżki rowerowe i chodnik w tym rejonie inwestycja będzie realizowana w ramach Mobilnego LOF. Planowany termin jej zakończenia to listopad 2020 r.
W ramach projektu wykonane będą prace:
W zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej i Łąkowej:
✅budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 411,9 mb
✅ montaż studzienek osadnikowo-rewizyjnych 15 kpl.,
✅montaż wpustów ulicznych 21 kpl.
W zakresie przebudowy ul. Piaskowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łąkowej:
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ lokalna regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej
✅roboty wykończeniowe
✅wymiana uszkodzonych krawężników i nawierzchni chodników (szczególnie na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Popiełuszki).
W zakresie przebudowy ul. Łąkowej  na odcinku od ul. Piaskowej do zjazdu na parking SPZOZ:
✅rozbiórka istniejących krawężników wraz z pasem nawierzchni zjazdów,
✅frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
✅ regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej,
✅wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej,
✅roboty wykończeniowe.