Archiwum wydań | "Reja 14"

Budynek przy Reja 14 na żłobek

Wydanie: ,


Do 28 lutego miasto ma zamiar złożyć wniosek na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Reja 14. Rada Miasta Lubartów na ostatniej sesji (22 lutego) po zagorzałej dyskusji jednogłośnie zdecydowała o chęci utworzenia w tym miejscu żłobka.

Obecnie w budynku mieści się siedziba PCK. Jeszcze dwa lata temu znajdowała się tu filia Szkoły Podstawowej nr 1. O przeznaczeniu budynku 18 lutego dyskutowali w Urzędzie Miasta uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Projektu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017- 2023. Uczestniczyło w nich 80 osób. Padały zarówno zdania za przeznaczeniem tego budynku na potrzeby dzieci przedszkolnych i żłobkowych oraz opinie, aby budynek służył dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Nad kwestią ponad dwie godziny debatowali radni na sesji Rady Miasta.
Wiem, że kwestia przeznaczenia tego budynku jest ważna zarówno dla rodziców dzieci, ale również dla seniorów. Musimy zacząć rozmawiać o uporządkowaniu przestrzeni, przeznaczenia niektórych obiektów. Takim obiektem jest między innymi budynek na Reja 14 – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik. Poparł też pomysł radnej Renaty Mizio (klub radnych PiS) o przyszłym zaadaptowaniu budynku po starej rozlewni przy ul. Kościuszki na potrzeby seniorów przy udziale środków zewnętrznych.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, między innymi dzięki której projekt planowany do realizacji w budynku przy ul. Reja 14 zostanie dołączony do programu rewitalizacji. Umożliwi to ubieganie się o fundusze zewnętrzne na ten cel.

Katarzyna Wójcik