Budynek przy Reja 14 na żłobek

Do 28 lutego miasto ma zamiar złożyć wniosek na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Reja 14. Rada Miasta Lubartów na ostatniej sesji (22 lutego) po zagorzałej dyskusji jednogłośnie zdecydowała o chęci utworzenia w tym miejscu żłobka.

Obecnie w budynku mieści się siedziba PCK. Jeszcze dwa lata temu znajdowała się tu filia Szkoły Podstawowej nr 1. O przeznaczeniu budynku 18 lutego dyskutowali w Urzędzie Miasta uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Projektu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017- 2023. Uczestniczyło w nich 80 osób. Padały zarówno zdania za przeznaczeniem tego budynku na potrzeby dzieci przedszkolnych i żłobkowych oraz opinie, aby budynek służył dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Nad kwestią ponad dwie godziny debatowali radni na sesji Rady Miasta.
Wiem, że kwestia przeznaczenia tego budynku jest ważna zarówno dla rodziców dzieci, ale również dla seniorów. Musimy zacząć rozmawiać o uporządkowaniu przestrzeni, przeznaczenia niektórych obiektów. Takim obiektem jest między innymi budynek na Reja 14 – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik. Poparł też pomysł radnej Renaty Mizio (klub radnych PiS) o przyszłym zaadaptowaniu budynku po starej rozlewni przy ul. Kościuszki na potrzeby seniorów przy udziale środków zewnętrznych.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, między innymi dzięki której projekt planowany do realizacji w budynku przy ul. Reja 14 zostanie dołączony do programu rewitalizacji. Umożliwi to ubieganie się o fundusze zewnętrzne na ten cel.

Katarzyna Wójcik