Archiwum wydań | "Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie"

Koncert z okazji Dni Patrona w Społecznej Szkole Muzycznej

Wydanie: ,


Społeczna Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Lubartowie obchodzi Dni Patrona. W dniu 3 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 szkoła organizuje koncert z tej okazji (w swojej siedzibie przy Lubelskiej 68).

Oprócz uczniów lubartowskiej szkoły muzycznej wystąpią także wykonawcy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie. Wstęp wolny.

koncert chopin

 

Krótka historia Społecznej Szkoły Muzycznej

(źródło: www.szkolamuzyczna.lubartow.pl)

W maju 1999 roku grupa rodziców podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, którego głównym celem było powołanie do życia szkoły muzycznej. Na prezesa stowarzyszenia wybrano p. Teresę Oleszko, która podjęła się zadania tworzenia struktury i organizacji szkoły. Dzięki jej staraniom, członków stowarzyszenia, p. wizytator Regionu Lubelskiego i grupie nauczycieli oraz wsparciu władz Lubartowa 1 września 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st.. W związku z obchodzonym rokiem chopinowskim wybrano na patrona Fryderyka Chopina.
Na pierwszego dyrektora szkoły został powołany p. Zbigniew Szela, obowiązki wicedyrektora powierzono p. Małgorzacie Szczepińskiej.
Dnia 29 grudnia 1999 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DSA. I. 7755 – PS.26/A/99),spełniając określone w ustawie warunki:

* zatrudniając nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami,
* realizując zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania szkoły publicznej tego typu,
* stosując zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z rozporządzeniami, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
* realizując programy nauczania uwzględniając podstawy programowe określone dla szkół muzycznych.

Kolejnymi prezesami stowarzyszenia były p. Maria Pieńkosz a następnie p. Barbara Kasperek , obecnie funkcję prezesa LTM pełni p. Małgorzata Mazurek – Filip.
Od października 2001 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Marta Migal.

Sztuka wiecznie żywa w Lubartowie

Wydanie: , , , , , , ,


Spotkanie ze Sztuką wiecznie żywą – tak w skrócie można powiedzieć o niedzielnym koncercie w lubartowskiej bazylice. Właśnie tam 29 września rozpoczął się Pierwszy Festiwal Muzyki Kameralnej „Sempre”.

Repertuar barokowy na instrumentach z epoki zabrzmiał w świątyni bardzo naturalnie. Nie bez znaczenia był sam tytuł festiwalu. „Sempre”, co w języku włoskim oznacza – zawsze, stale. Wiecznie żywe dzieła twórców okresu baroku usłyszeliśmy w wykonaniu Szymona Krzemienia (wiolonczela), Macieja Rysaka (skrzypce), Grzegorza Siedlaczka (klawesyn). Były to między innymi dwa preludia J.S. Bacha na instrumenty smyczkowe solo oraz Toccata na klawesyn. Wiolonczela i skrzypce razem zabrzmiały w utworze T. Albioniego, ale bynajmniej w słynnym Adagio, tylko w czteroczęściowej sonacie. Tę bardziej skoczną stronę baroku zaprezentowali wszyscy trzej muzycy. Brawurowo wykonali utwór kompozytora M. Marais „Sonnerie de S. Genevieve du Mont de Paris”.

Koncert poprowadziła Marta Migal, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie. Przyznała, że nie było wątpliwości co do wyboru miejsca na koncert. Idealną przestrzenią dla muzyki barokowej okazała się barokowa świątynia. Swoistej „patyny” całemu wydarzeniu dodał wiek wiolonczeli, na której grał Szymon Krzemień. Instrument powstał w XVIII wieku.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z koncertu.

 

Organizatorami koncertu byli: Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Lubartowie oraz Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne. Koncert został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Lubartów.

 

Aleksandra Jędryszka

 

bazylika_C_18 bazylika_C_1 bazylika_C_2 bazylika_C_3 bazylika_C_4 bazylika_C_5 bazylika_C_6 bazylika_C_7 bazylika_C_8 bazylika_C_9 bazylika_C_10 bazylika_C_11 bazylika_C_12 bazylika_C_13 bazylika_C_14 bazylika_C_15 bazylika_C_16 bazylika_C_17

II LO zapro XX lat

Zapraszamy do nas

Reklama

facebook galery new