Koncert z okazji Dni Patrona w Społecznej Szkole Muzycznej

Społeczna Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Lubartowie obchodzi Dni Patrona. W dniu 3 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 szkoła organizuje koncert z tej okazji (w swojej siedzibie przy Lubelskiej 68).

Oprócz uczniów lubartowskiej szkoły muzycznej wystąpią także wykonawcy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie. Wstęp wolny.

koncert chopin

 

Krótka historia Społecznej Szkoły Muzycznej

(źródło: www.szkolamuzyczna.lubartow.pl)

W maju 1999 roku grupa rodziców podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, którego głównym celem było powołanie do życia szkoły muzycznej. Na prezesa stowarzyszenia wybrano p. Teresę Oleszko, która podjęła się zadania tworzenia struktury i organizacji szkoły. Dzięki jej staraniom, członków stowarzyszenia, p. wizytator Regionu Lubelskiego i grupie nauczycieli oraz wsparciu władz Lubartowa 1 września 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st.. W związku z obchodzonym rokiem chopinowskim wybrano na patrona Fryderyka Chopina.
Na pierwszego dyrektora szkoły został powołany p. Zbigniew Szela, obowiązki wicedyrektora powierzono p. Małgorzacie Szczepińskiej.
Dnia 29 grudnia 1999 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DSA. I. 7755 – PS.26/A/99),spełniając określone w ustawie warunki:

* zatrudniając nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami,
* realizując zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania szkoły publicznej tego typu,
* stosując zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z rozporządzeniami, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
* realizując programy nauczania uwzględniając podstawy programowe określone dla szkół muzycznych.

Kolejnymi prezesami stowarzyszenia były p. Maria Pieńkosz a następnie p. Barbara Kasperek , obecnie funkcję prezesa LTM pełni p. Małgorzata Mazurek – Filip.
Od października 2001 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Marta Migal.