Archiwum wydań | "Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Lubartowskiego"

Samorządowcy rozmawiali o współpracy

Wydanie:


O możliwościach współpracy na różnych płaszczyznach rozmawiali przedstawiciele samorządów należących i zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Spotkanie miało miejsce 11 lutego w Urzędzie Miasta Lubartów.

Miasto Lubartów jest świeżym członkiem stowarzyszenia, które obecnie skupia samorząd powiatu lubartowskiego oraz  większość jego gmin. Burmistrz Krzysztof Paśnik największe korzyści uczestnictwa w organizacji dostrzega we wspólnym szerszym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych czy patriotycznych. Podczas spotkania w ratuszu przedstawiciele samorządów należących i zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego rozmawiali miedzy o sposobach wspólnej strategii promocji Ziemi Lubartowskiej. Mówiono także o atutach poszczególnych samorządów i możliwościach współpracy na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o sprawy techniczne,  poruszono kwestię potrzeby utworzenia strony internetowej organizacji.
Jedną z najbliższych przedsięwzięć stowarzyszenia będzie organizowany w Lubartowie Koncert Papieski. Jak poinformowano – środki na ten cel uzyskano między innymi z Urzędu Marszałkowskiego.

(kw)

foto: R. Ozonek

 

 

Organizacje pozarządowe na jednym forum

Wydanie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Działające w naszym mieście organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne zaprosił  Burmistrz Miasta Lubartów. Odbyły się one 22 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.101836.1

Konsultacje te są związane z projektem współpracy Miasta Lubartów z NGO. Głównym celem rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest budowanie pomiędzy nimi partnerstwa dla pełnej realizacji zadań publicznych.

–  To spotkanie ma pomóc nam w wypracowaniu najlepszego programu i jak najbardziej optymalnego kalendarza imprez na przyszły rok – mówił podczas konsultacji burmistrz Janusz Bodziacki.

W programie zawarto priorytetowe zadania publiczne, jakie mają być realizowane w 2014 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi między innymi w dziedzinie kultury, nauki, sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki czy promocji zdrowia. Uwzględniono też zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej. W programie jest też zapis o działalności wspierającej rozwój gospodarczy, działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także na rzecz integracji europejskiej. Szczegółowe cele, zakres i formy współpracy przedstawiła na spotkaniu Magdalena Wyrobek zajmująca się w Urzędzie Miasta współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Obecni na konsultacjach przedstawiciele NGO mieli możliwość prezentacji działalności ich organizacji, a także zgłoszenia ewentualnych wniosków z poprawkami do programu. Wnioski te zostaną rozpatrzone przez burmistrza. Program współpracy miasta z NGO będzie realizowany po przyjęciu go przez Radę Miasta.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji działających na terenie Lubartowa: MKTR Relaks, Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się Serce Obudzi”, Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Lubartowskiego, „ART FIT”, Nefryt, Fundacja Razem – Pro Publico Bono, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Związek Niewidomych, Fundacja My Evergreen, UKS Rekord, UKS TOP, Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Klub Pływacki Skalar, MUKS Orka, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Katarzyna Wójcik

DSC_2466 101836.2 DSC_2467