22 listopada będziemy świętować imieniny miasta

To 22 listopada 1744 roku król August III z dynastii Wettinów na prośbę ówczesnego właściciela tych ziem Pawła Karola Sanguszki nadał miastu nową nazwę, nowe „imię” – Lubartów, upamiętniając tym samym legendarnego protoplastę rodu Sanguszków litewskiego księcia Lubarta. Równocześnie dzięki staraniom Księcia odnowiono lokację i prawo miejskie oraz nadano nowy herb miejski.

Kartkę okolicznościową imieniny miasta Lubartowa można zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Farnej 4

Jak informuje Ewa Sędzimierz, dyrektor lubartowskiego muzeum, od roku 2015 z inicjatywy Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, przy współudziale Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz zaangażowaniu środowiska oświatowego organizowana jest akcja edukacyjna, skierowana do różnych grup i środowisk. W sposób szczególny jej adresatem są najmłodsi lubartowianie – przedszkolaki i uczniowie klas początkowych szkół podstawowych.
Dzieci ubierają się tego dnia (22 listopada) w stroje w barwach miasta (niebiesko–czerwone), uczestniczą w wielu interesujących przedsięwzięciach, związanych z poznawaniem historii i zabytków miasta. Przygotowywane są wystawki, organizowane spotkania, przeprowadzane konkursy, gry edukacyjne, inscenizacje, śpiewane są piosenki o Lubartowie. Dzieci uczą się hymnu miasta.
Imieniny Lubartowa odbędą się również w tym roku. Swój udział zgłosiło 25 grup wychowanków miejskich przedszkoli i szkół. Rozliczne działania podejmowane będą w poszczególnych placówkach. Ich zakończenie i podsumowanie całej Akcji planowane jest na 22 listopada b.r.