Darmowa pożyczka kusi? Co należy zrobić, aby ją otrzymać?

Darmowa pożyczka może być świetną okazją. Choć większości z nas włącza się czerwona lampka, jeśli coś jest za darmo, a w dodatku z firmy pożyczkowej. Darmowa pożyczka może być faktycznie dobrym rozwiązaniem, gdy pilnie potrzebujemy dodatkowej gotówki. Jednak aby z niej skorzystać, musimy spełnić konkretne warunki. Jakie one są? Co należy zrobić, aby otrzymać darmową pożyczkę i na co, powinniśmy zwrócić uwagę, aby nie stała się źródłem kłopotów. Przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest darmowa pożyczka?

Darmowa pożyczka jest częstą formą promocji firmy pozabankowej, z której ochoczo korzystają konsumenci. Na darmowy kredyt bankowy nie możemy liczyć. Różnica ta wynika z ustaw, które regulują udzielanie pożyczek i kredytów. Banki działają na podstawie ustawy Prawo bankowe, które udaremnia przyznawanie darmowych kredytów. Pożyczki natomiast podlegają pod Kodeks cywilny, który nie nakazuje pobierania opłat za wsparcie finansowe.

W sektorze pozabankowym możemy wyróżnić kilka rodzajów pożyczek, z czego najpopularniejsze to chwilówki i pożyczki na raty. Jeżeli mowa o darmowej pożyczce, to zawsze będzie nią chwilówka, czyli pożyczka krótkoterminowa. Jak sama nazwa wskazuje, chwilówkę należy zwrócić w niedługim czasie po podpisaniu umowy. Konsumenci przeważnie korzystają z niej, gdy pilnie potrzebują gotówki, a kwota zobowiązania jest na tyle niska, że są w stanie zwrócić ją w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Oczywiście w zależności od firmy możemy sami wybrać okres kredytowania lub jest z góry ustalony. Należy jednak pamiętać, że zwrotu dokonuje się na koniec okresu trwania umowy, nie później niż ostatniego dnia. To szczególnie istotny szczegół dla osób, które skorzystały z chwilówki darmowej. Naszym zadaniem jest zgromadzenie odpowiednich środków na zwrot pożyczki w wyznaczonym czasie.

Dlaczego pożyczkodawcy udzielają darmowych pożyczek?

Dlaczego firmy pożyczkowe udzielają darmowych pożyczek? Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że bezpłatne korzystanie ze środków firmy pożyczkowej możliwe jest tylko w przypadku, gdy po raz pierwszy jesteśmy klientami danej firmy. Nieodpłatna pożyczka jest więc działaniem marketingowym, mającym na celu pozyskanie nowego klienta. Tak naprawdę jest to działanie korzystne dla obu stron. Konsument może pozyskać pieniądze, które nie są obarczone dodatkowymi kosztami, a pożyczkodawca pozyskał zaufanie kolejnego klienta.

Pamiętajmy o zasadzie, że chętniej korzystamy z usług firm, które już sprawdziliśmy i okazały się godne zaufania. W przypadku, gdy po raz kolejny będziemy potrzebować dodatkowej gotówki, dużo chętniej zgłosimy się do firmy pożyczkowej, którą już znamy.

Co muszę zrobić, aby otrzymać darmową pożyczkę?

Co należy zrobić, aby otrzymać darmową chwilówkę? Przede wszystkim upewnijmy się, że oferta jest realna i udostępniona przez rzetelną i dobrze znaną firmą. Warto się utwierdzić, że chcemy podpisać umowę i przekazać swoje dane osobowe firmie godnej zaufania. Więcej informacji na temat rzetelności firm pożyczkowych znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl

Jakie należy spełnić kryteria, aby skorzystać z tak atrakcyjnej oferty? Firmy pożyczkowe udzielające darmowych chwilówek, również muszą mieć pewność, że wywiążemy się z warunków umowy i zwrócimy pożyczone środki o czasie. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza pożyczkowego, pozytywne przejście procesu weryfikacji tożsamości, a także przejście badania zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa w tym przypadku jest kluczowym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

Na pozytywną ocenę zdolności kredytowej składa się kilka bardzo istotnych czynników. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście, miesięczny dochód. Oprócz wysokości zarobków pożyczkodawca sprawdza jej źródło. Możliwe, że pod uwagę będą brane jedynie dochody osiągane na podstawie umowy o pracę. Darmowa chwilówka jest produktem premium, co oznacza, że wytyczne stawiane przez pożyczkodawcę mogą być wyższe niż w przypadku regularnych zobowiązań. Firma pozabankowa musi się upewnić, że jesteśmy w stanie zwrócić pożyczkę w określonym terminie. Oprócz źródła i wysokości dochodu sprawdzona będzie również liczba obecnych zobowiązań. Związane to jest z oszacowaniem naszych finansowych możliwości. Nawet jeżeli nasz dochód jest wysoki, może się okazać, że jesteśmy obarczenia tak dużą liczbą pozostałych zobowiązań, że nie posiadamy zasobów finansowych, by zwrócić kolejną pożyczkę.

Nasza sytuacja życiowa również ma znaczenie w tym przypadku. Pożyczkodawca chce się dowiedzieć, czy jesteśmy w związku małżeńskim i czy posiadamy dzieci. To istotne informacje, ponieważ większe gospodarstwo domowe rodzi większe koszty, a z drugiej strony mąż lub żona mogą być wsparciem finansowym np. w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę.

Przeważnie firmy pozabankowe z góry określają wiek wnioskodawcy, który może się starać o darmową pożyczkę. Działanie to związane jest z dojrzałością konsumentów i ich podejściem do spłaty zobowiązań. Osoby po 30 roku życia postrzegane są jako bardziej ustabilizowane i bardziej dbające o swoją historię kredytową.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest wspomniana historia kredytowa. Bezpłatne pożyczki przeznaczone są tylko dla konsumentów, którzy wykazują się bardzo dobrą historią kredytową. Co oznacza, że wszystkie zobowiązania spłacali terminowo i nie mają zaległości finansowych.

Kiedy darmowa pożyczka może być kosztowna?

Czy istnieje prawdopodobieństwo, że jednak będziemy musieli zapłacić za darmową pożyczkę? Niestety istnieje taka możliwość. Do takich sytuacji dochodzi jednak tylko wówczas, gdy konsument nie wywiąże się z warunków umowy i nie spłaci chwilówki w terminie. Zapis na temat braku spłaty zobowiązania i związanego z nimi odsetkami, a także innymi kosztami zapewne znajdziemy w podpisywanej umowie. Jeśli nie mamy pewności, że oddamy pożyczkę w wyznaczonym czasie, warto z niej zrezygnować. Koszty mogą być w tym przypadku wyższe, niż gdybyśmy skorzystali z regularnej oferty pożyczkodawcy. Z podpisania umowy możemy odstąpić w każdym momencie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Uważaj na wyłudzenie danych osobowych

Zawsze, zanim skorzystamy z usług firmy pożyczkowej, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy firma jest rzetelna. Niestety wielu konsumentów zachęconych bardzo atrakcyjną ofertą wpadło w sidła oszustów lub firm stosujących niedozwolone praktyki. Aby nasza darmowa chwilówka nie okazała się darmowa jedynie w ofercie, warto sprawdzić opinie na jej temat w Internecie, lub posiłkując się rankingami pożyczek. Nie ufajmy również otrzymanym SMS-em lub e-mailem linkom, które mogą nas przekierować do fikcyjnej strony, która wyłudzi nasze dane osobowe, lub uzyska dostęp do naszego konta bankowego. Warto sprawdzać publikowaną na stronie KNF listę ostrzeżeń publicznych, w której zamieszczane są firmy podejrzane o stosowanie praktyk niezgodnych z prawem.