Dołącz do Drużyny”K”

Rozpoczęła się rekrutacja online do projektu „Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki poprzez działania edukacyjne, organizacje lokalnych kampanii, animowanie i sieciowanie dorosłych wolontariuszy/ek.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1.Szkolenia elearningowe

·Historia krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce

·Wolontariat

·Zasady działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

·Podstawy prawne krwiodawstwa

·Co się dzieje z krwią?

·Kodeks etyczny honorowego krwiodawcy

 Szkolenia właściwe

·Fundraising

·Promocja

·Nowoczesne technologie

·Podstawy grafiki komputerowej

·Rozwój wolontariatu

·Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

·Wystąpienia publiczne i metodyka prowadzenia zajęć

·Organizacja otwartych akcji poboru krwi

·Metoda projektowa

3.Stworzenie grupy liderów i szkolenia liderskie

4.Organizacja lokalnych kampanii społecznych i działań (m.in. otwarte akcje poboru krwi, pogadanki i/lub prelekcje, kampania medialna, pozyskanie ambasadora kampanii i sponsorów)

5.Spotkanie integracyjno – ewaluacyjne

6.Szkolenia uzupełniające

7.Opracowanie i wydanie poradnika

Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” (przewidziany termin realizacji – od września 2022 do czerwca 2023)

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU:

– 5-osobowe zespoły (osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo 

– nauczyciele/wykładowcy, którzy chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując w swojej szkole/uczelni wyższej Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU:

Wypełnij formularz rekrutacyjny pod linkiem: https://forms.gle/CMf2adwV2CoS6PHW9 (wymaga zalogowania się do konta google)

Formularz dostępny jest również na naszej stronie internetowej https://pck.lublin.pl/

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Wejdź na stronę https://pck.lublin.pl/

https://pck.lublin.pl/atrakcyjny-wolontariat/

OSOBA DO KONTAKTU:

Urszula Drozdowska – Hradil – Koordynator projektu – [email protected], 81 532 08 27 wew. 12.