Jak kupić obligacje?

Podobnie jak nieruchomości, obligacje można kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Można również inwestować w obligacje za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Decyzja o sposobie zakupu obligacji to kwestia indywidualna, która nie powinna być jednak podjęta bez sprawdzenia, na czym polegają poszczególne metody.

Obligacje można kupić w ofercie pierwotnej od emitenta lub wtórnej z rynku Catalyst. 

Rynek wtórny 

Ofertę większości obligacji nieskarbowych można znaleźć na rynku Catalyst. Transakcje na Catalyst są zawierane na podstawie zleceń składanych przez inwestorów za pośrednictwem domów lub biur maklerskich. Aby więc dokonać transakcji na Catalyst, inwestor musi otworzyć rachunek inwestycyjny (warto sprawdzić, czy zlecenia obejmują rynek Catalyst), zasilić rachunek środkami pieniężnymi, a następnie złożyć zlecenie zakupu wybranych obligacji. Należy pamiętać, że inwestowanie w instrumenty dłużne, jakimi są obligacje nieskarbowe, obarczone jest ryzykiem, podobnie jak w przypadku akcji.

Rynek pierwotny 

Można kupić obligacje bezpośrednio od emitenta, co określa się mianem zakupu na rynku pierwotnym. To właśnie najpopularniejsze obligacje skarbowe są sprzedawane w ten sposób. Aby je kupić, należy wybrać najdogodniejszą dla siebie metodę: za pośrednictwem internetu, telefonu lub osobiście. 

Inwestycje w obligacje

Sposobem na inwestycje w obligacje jest również zakup jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu obligacji, np. Subfundusz Caspar Obligacji, zarządzanym przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W razie potrzeby, eksperci Caspar TFI pomogą w wyborze odpowiedniego dla inwestora produktu, który inwestuje w rynek dłużny.  

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 20221 r. poz. 1500328, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 20220 r. poz. 1360740, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Artykuł partnera