Jakie formalności są wymagane przy odbiorze domu?

Odbiór domu to moment, na który z utęsknieniem czeka każdy inwestor. Budowa i wykończenie nieruchomości zazwyczaj trwają bardzo długo, a przy tym wiążą się z dużymi wydatkami i sporym stresem. Należy jednak pamiętać o tym, że odbiór domu to także pewne formalności, o których nie można zapomnieć.

Odbiór domu – na czym właściwie polega?

Odbiór domu polega przede wszystkim na dokonaniu kilku formalności. Mowa tu między innymi o powiadomieniu powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od faktycznego zakończenia budowy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku składanego do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Co ważne, ich zgromadzenie może okazać się bardzo czasochłonne, dlatego warto zacząć wcześniej. Na niektóre przeglądy czeka się nawet kilka tygodni.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy,
  • projekt techniczny – wraz z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które zostały wprowadzone na etapie budowy,
  • kopie rysunków projektowych,
  • oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności ze wszystkimi przepisami oraz z projektem,
  • dokumentacja geodezyjna,
  • protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, pionów wentylacyjnych czy przyłączy kanalizacyjnych,
  • ewentualnie: oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych oraz kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Wiele zależy od konkretnego budynku, dlatego warto skontaktować się z Inspektoratem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne.

Z jakimi kosztami wiąże się odbiór domu?

Choć samo złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi kosztami, należy pamiętać o konieczności wykonania różnego typu przeglądów wyposażenia budynku. Muszą one być dokonywane przez osoby, które mają odpowiednie uprawnienia – a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Mowa tu między innymi o konsultacji geodezyjnej czy o przeglądzie instalacji.

Łącznie odbiór domu może wiązać się z wydatkami sięgającymi nawet kilku tysięcy złotych. Warto uwzględnić to w budżecie.

Odbiór domu – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Po zakończeniu prac budowlanych i złożeniu wniosku do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego można wnioskować o nadanie numeru porządkowego budynku. W ten sposób Twój nowy dom zyska adres. Taki wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Również i w tym przypadku warto upewnić się, jakie dokumenty są wymagane przez konkretny urząd.

Po uzyskaniu numeru porządkowego można również złożyć wniosek o zameldowanie. To z kolei będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia formalności takich jak wymiana niektórych dokumentów, zmiana adresu zamieszkania w banku czy miejscu pracy. Ten etap jednak z pewnością należy do najprzyjemniejszych.

Już niedługo odbierasz wymarzoną nieruchomość? Skorzystaj z ubezpieczenia domowego!

Choć odbiór nowego domu wiąże się z koniecznością wykonania wielu różnych przeglądów, nie wszystkie usterki czy zdarzenia da się wyeliminować. Właśnie dlatego właściciele domów tak bardzo cenią sobie ubezpieczenie domu. W LINK4 możesz wybrać ubezpieczenie:

– mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,

– mienia od wszelkiego ryzyka,

– mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,

– szyb od stłuczenia,

– od przepięcia,

– odpowiedzialności cywilnej Twojej i domowników.      

Chcesz skorzystać z szerokiego zakresu ochrony? Skorzystaj z ubezpieczenia w wariancie all risk.  Dzięki temu możesz liczyć na wypłatę odszkodowania za szkodę, która powstanie w okresie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, które nie są  wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU       oraz powódź.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Możesz porozmawiać bezpośrednio z konsultantem pod numerem 605 444 444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4, który przedstawi Ci informacje dotyczące ubezpieczenia nieruchomości. Możesz także skorzystać z bezpłatnego kalkulatora, dzięki któremu obliczysz wysokość swojej składki.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

Artykuł sponsorowany