Lubartów jednym z Liderów inwestycji w Polsce

Lubartów jednym z Liderów inwestycji w Polsce. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2018-2020 pisma samorządowego „Wspólnota” Miasto Lubartów zajęło wysokie 51 miejsce w kraju i 5 w województwie, w kategorii miast powiatowych.

Liderzy inwestycji” to najważniejszy coroczny ranking magazynu Pismo Wspólnota podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów.- Cieszy pozycja Lubartowa, która wzrasta z każdym kolejnym rokiem. To pokazuje, że podążamy we właściwym kierunku i motywuje nas do dalszej pracy – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

Dla porównania – w rankingu za lata 2016-2018 nasze miasto zajęło 179 miejsce, a w latach 2017-2019 – 128 miejsce.

W rankingu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W rankingu uwzględniono wydatki związane z infrastrukturą drogową, transportem, gospodarką komunalną i mieszkaniową, oświatą, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, kulturą, sportem i kulturą fizyczną oraz administracją.Ponadto uwzględniano wydatki ponoszone przez spółki komunalne.

Ranking znajduje się pod adresem:

wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_20_2021_Inwestycje.pdf