Lubartowska Wiktoria’20 – nowy projekt LOK

Lubartowski Ośrodek Kultury rusza z kolejnym projektem, na który uzyskał dofinansowanie. Tym razem placówka szykuje #Lubartowska#Wiktoria’20, czyli projekt w ramach programu Koalicje dla Niepodległej.

Lubartowski Ośrodek Kultury znalazł się wśród 157 podmiotów, które otrzymały dotację. Placówka realizuje wydarzenie pod nazwą #Lubartowska#Wiktoria’20. Odbędzie się 22 sierpnia od godz. 15.00 na Rynku. W programie wystawa mundurów, broni palnej i białej, pokaz wyposażenia policyjnego oraz konkurs wiedzy o broni palnej. Partnerami są Stowarzyszenie Rekonstruktorów i Zbieraczy Broni Palnej oraz Militariów, Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Społeczna Szkoła Muzyczna w Lubartowie.

Dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej” przeznaczone są dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 

Dofinansowanie wynosi od 10 do 40 tysięcy złotych, a otrzymały je projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne; lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne; wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne; rekonstrukcje wydarzeń historycznych; działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Sylwia Cichoń