Miasto przebuduje drogi

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetarg na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla kilku inwestycji drogowych. To ważna wiadomość dla mieszkańców, którzy czekają na remonty dróg i budowę chodników. Oferty wykonawcy mogą składać do 1 marca.

Remonty dróg są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubartowa. Mają też wpływ na estetykę terenu. Miasto Lubartów ogłosiło przetargi na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla 12 inwestycji drogowych.- Przebudowa dróg jest jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Miasto Lubartów. Cieszę się, że będziemy mogli te inwestycje wykonać w tym roku – mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

Przebudowane mają być ulice znajdujące się na osiedlu Królów Polskich: ul.Królowej Jadwigi na całej długości około 423 m.2, ul. Zygmunta I Starego na całej długości około 510 m.2, ul. Zygmunta II Augusta na całej długości około 390 m. 2, ul. Stefana Batorego na całej długości około 390 m.2. Ponadto będą to ul. Mieszka I na całej długości około 760 m.2 oraz ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Kazimierza Wielkiego około 140 m.2. Będzie również przebudowana droga wewnętrzna – boczna ul. Leśnej (odcinek do firmy Hovet).

W skład prac wchodzą: rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej kolorowej, ustawienie krawężnika i opornika (na wjazdach). Będą również przebudowane istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. Wykonane zostaną zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej. Opracowany ma być projekt stałej organizacji ruchu.

Inne ulice przeznaczone do przebudowy to ul. Świerkowa na odcinku gruntowym drogi tj. ok. 118 m. 2, ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piaskowej tj. ok. 540 m. 2, ul. Cicha na odcinku od ronda w kierunku wschodnim – tj. ok. 260 m. 2.
Urząd Miasta zaplanował także budowę chodnika łączącego ulice Bukową z ul. Wierzbową oraz łącznika ulic Bukowej i Cisowej. Mają być wykonane z kostki brukowej, wokół planowane jest urządzenie zieleni i postawienie ławek i koszy. Na oferty wykonawców ratusz czeka do 1 marca.

Sylwia Cichoń

ul. Świerkowa
ul. Stefana Batorego
ul. Mieszka I
ul. Królowej Jadwigi
Boczna ul. Leśnej – odcinek do firmy Hovet