16 grudnia sesja budżetowa Rady Miasta

Przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok to najważniejszy punkt najbliższej (16 grudnia, godz. 16.00) sesji Rady Miasta. Radni będą obradować w sposób zdalny.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wieloletniej prognozy finansowej,
b) uchwały budżetowej na rok 2021.
5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2020 r.
8. Zamknięcie obrad.