7 września zapraszamy na Festiwal na Ludową Nutę

7 września o godz. 15.00 na placu przed ratuszem odbędzie się Festiwal na Ludową Nutę, czyli prezentacja dorobku artystycznego oraz integracja środowiska kapel wykonujących muzykę ludową. Gwiazdy wieczoru to zespół Szalom i zespół góralski Hora.

Festiwal jest kontynuacją Muzykowania na Ludową Nutę, które do tej pory odbyło się aż 25 razy i na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Lubartowie. W tym roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019 wydarzenie ma szansę na kontynuację na jeszcze większą skalę niż dotychczas.

Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję zapoznać się z tradycyjną muzyką ludową, przyjrzeć się strojom, które kiedyś nosili nasi przodkowie zamieszkujący tereny Lubelszczyzny oraz wziąć udział w dwóch głównych koncertach. Pierwszy z nich to prezentacja kapel z okolic Lubelszczyzny. W tej części wystąpią zespoły, które przyjęły zaproszenie na festiwal i zaprezentują swój repertuar zgromadzonej, na lubartowskim rynku publiczności. Druga część to występy gwiazd festiwalu, czyli dwa koncerty główne, które podsumują całość spotkania. A gwiazdy to zespół Szalom z Chełma i zespół góralski Hora (muzycy z Polski i Słowacji). Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa strojów ludowych. Impreza ma na celu integrację międzypokoleniową, zapraszamy więc całe rodziny do wspólnego świętowania. Wstęp wolny.

Agnieszka Karpińska