Nabór wniosków o nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

Powiat Lubartowski zachęca kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte w 2020 roku wyniki sportowe należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 5661) Formularz wniosku wraz z uchwałą dostępny jest na stronie: www.powiatlubartowski.pl/ogłoszenia.