Ruszył nabór wniosków na usuwanie azbestu

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o rozpoczęciu V naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór zgłoszeń rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 26 lutego 2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  projektu.Zgłoszenia należy składać  w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w Lubartowie, ul. Lubelska 68.

Tam też można uzyskać wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. Projektu. Są też dostępne na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl. Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony:http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów. Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane właścicielowi do podpisania przez wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

ZKGZL ponadto informuje, że w zależności od liczby złożonych zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.