1 listopada kwesta na lubartowskim cmentarzu

Do finansowego wsparcia VII kwesty na renowację  zabytkowych, zaniedbanych, pozostających bez opieki grobowców – pomników na lubartowskim cmentarzu parafialnym zaprasza Lubartowskie Towarzystwo Regionalne.

Kwesta zostanie przeprowadzona 1 listopada we wspomnienie Wszystkich Świętych w godz. 8ºº – 17ºº przez regionalistów i ludzi dobrej woli.
W ubiegłym roku, dzięki życzliwości wielu osób, udało się zebrać kwotę 11.653,80 zł, która przeznaczona została na odrestaurowanie grobowca Ksawery z Kraszkowskich – Januszewicz (1835–1887) – założycielki lubartowskiej ochronki. Ponadto odnowiono litery i oczyszczone zostały grobowce: ks. Ludwika Mecha, ks. Walentego Golińskiego oraz Wandy Śliwiny. Do tej pory na lubartowskim cmentarzu parafialnym zostały odnowione 22 grobowce.

fot. Jarosław Jusiak