10 powodów, dla których warto wybrać II LO

Niedługo rozpocznie się okres rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do szkół średnich. Chcielibyśmy zaprezentować ofertę edukacyjną II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Oto 10 powodów dla których warto wybrać II LO.

1. KADRA

Nauczyciele pracujący w II LO to świetnie przygotowany zespół doświadczonych pedagogów, którzy od wielu lat pracują z młodzieżą licealną. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani o wieloletnim stażu pracy pedagogicznej. Mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Są otwarci na potrzeby uczniów, chętnie pracują, przygotowując ich do konkursów przedmiotowych i uczestniczą w przeróżnych projektach edukacyjnych realizowanych przez szkołę. Poświęcają swój czas, organizując zajęcia pozalekcyjne, które służą rozwijaniu zainteresowań młodzieży, ale gotowi są także do podjęcia pracy z uczniem słabym, wymagającym specjalnych potrzeb edukacyjnych. Są to ludzie kreatywni, pełni empatii oraz innowacyjnych pomysłów w swoich poczynaniach.

2. BUDYNEK

Dzięki przeprowadzce do budynku przy ulicy Lubelskiej II LO uzyskało własną, nową tożsamość. Siedziba dawnego Gimnazjum nr 2 w ekspresowym tempie została dostosowywana do potrzeb liceum ogólnokształcącego. Budynek zajmowany obecnie przez II LO jest zadbany. Tzw. „stare skrzydło” posiada długą i ciekawą historię, to „szkoła z duszą”. Poza tym placówka jest świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne. Na bieżąco wykonywane są niezbędne remonty. Mimo przyjęcia w minionym roku zwiększonej liczby uczniów, co wynikało z tego, że szkoły średnie wybierali zarówno absolwenci gimnazjów jak i podstawówek, placówka uniknęła dwuzmianowości. Lekcje trwają od 8 do 15:50.

3. WYPOSAŻENIE

II Liceum Ogólnokształcące jest świetnie wyposażoną w pomoce dydaktyczne placówką oświatową. Biblioteka, poszerzona o centrum multimedialnie, oferuje uczniom nie tylko bogaty księgozbiór, ale także stanowiska komputerowe i stały dostęp do Internetu. Świetnie wyposażona jest pracownia komputerowa, w szkole od lat wykorzystywany jest dziennik elektroniczny, do którego uczniowie i rodzice mają bezpłatny dostęp. Wszystkie sale lekcyjne, oprócz komputerów, wyposażone zostały w rzutniki multimedialne i nagłośnienie, które nauczyciele wykorzystują w procesie dydaktycznym. Szkoła dysponuje również wieloma tablicami multimedialnymi, sprzętem nagłośnieniowym, profesjonalnym oświetleniem scenicznym, instrumentami muzycznymi, nie wspominając o tradycyjnych pomocach dydaktycznych. Cały ten sprzęt znajdzie oczywiście swoje zastosowanie również w nowym budynku szkoły. Imponująco przedstawia się także zaplecze sportowe II LO. Wystarczy tylko wspomnieć o nowoczesnym kompleksie boisk przy nowym budynku szkoły, sali fitness, czy siłowni.

4. OSIĄGNIĘCIA

Świetnie przygotowana kadra pedagogiczna, wyposażenie placówki oraz ciężka praca uczniów II LO przekładają się na osiągnięcia szkoły. Jako jedyna w powiecie posiada tytuł Srebrnej Szkoły. Uczniowie II LO sięgają po najwyższe laury w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; nie tylko na szczeblu wojewódzkim i krajowym, ale także międzynarodowym. O ich licznych sukcesach, zdobywanych nagrodach, stypendiach, indeksach, tytułach finalistów i laureatów wielokrotnie informowały lokalne media. Od kilku już lat możemy się poszczycić świetnymi, najwyższymi w powiecie wynikami egzaminu maturalnego. Nasi absolwenci kontynuują naukę na wielu prestiżowych uczelniach, nie tylko w kraju, ale także za granicą, odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach – z dumą podkreśla dyrektor II LO.

5. OFERTA

Wybór właściwego kierunku kształcenia jest bardzo istotnym problemem. W szybko zmieniającym się świecie warto już po ukończeniu szkoły podstawowej pomyśleć o doborze odpowiedniego profilu klasy, której ukończenie umożliwi dostanie się na wymarzoną uczelnię wyższą, a w dalszej perspektywie zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Od września 2020 roku II LO w Lubartowie proponuje naukę w czterech klasach pierwszych: matematyczno – fizycznej (rozszerzenia z matematyki i fizyki), biologiczno – chemicznej (rozszerzenia z biologii i chemii), lingwistyczno – prawnej (rozszerzenia z języka polskiego, historii i języka angielskiego ) oraz matematyczno – geograficznej (rozszerzenia z matematyki i geografii). Liczymy na to, że ta bogata oferta spełni oczekiwania uczniów i ich rodziców.

6. WYCIECZKI

II LO to szkoła, w której realizowane są liczne wymiany międzynarodowe i wyjazdy edukacyjne. Gruzja, Armenia, Grecja, Turcja, Niemcy, Belgia, Portugalia, Rosja, Estonia, Litwa, Ukraina, Rumunia to tylko niektóre z państw, do których w ostatnich latach mogli wyjechać uczniowie II LO. Oprócz wypraw poza granice Polski szkoła organizuje również liczne wycieczki na terenie kraju. Co roku maturzyści, po pielgrzymce na Jasną Górę, wyjeżdżają na kilka dni do Zakopanego. Bieszczady to kolejny kierunek wypraw młodzieży z II LO. Oprócz tego uczniowie mogą uczestniczyć w wyjazdach do teatrów, kin, w rajdach rowerowych i innych przedsięwzięciach integrujących zespół klasowy jak np. obóz uczniów klas pierwszych, co roku organizowany w pierwszych dniach września nad jeziorem w Białce.

7. AZYMUT

Grupą, która powołana została po to, aby zaszczepić w młodych ludziach miłość do turystyki i pasję poznawania świata jest Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny „Azymut”. Dzięki tej inicjatywie uczniowie II LO mogą uczestniczyć, ale też organizować wyjazdy za granicę, do czasem bardzo egzotycznych krajów jak Armenia czy Gruzja, spotykać się z ciekawymi ludźmi, przyrodnikami i himalaistami, uczestniczyć w marszach na orientację, które w ciągu roku szkolnego organizowane są kilkakrotnie, również w porze nocnej. „Azymut” lubi wyzwania ekstremalne, organizuje wyprawy tam, gdzie inni by się poddali, np. podróż Koleją Transsyberyjską. Grupa działa od kilku lat i cieszy się olbrzymią popularnością również za sprawą charyzmatycznej opiekunki, nauczycielki geografii w II LO p. Katarzyny Płaszczewskiej.

8. ANIOŁY

Gdzie człowiek nie może, tam Bóg Anioły pośle – oto motto szkolnego klubu wolontariusza Anioły z II LO. Grupa, którą kieruje p. Justyna Świderska – Niedobit, rozwija w młodych ludziach potrzebę niesienia pomocy osobom w różny sposób okaleczonym przez los. Ci młodzi ludzie prowadzą akcje charytatywne, zajęcia w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej, wyjeżdżają na Ukrainę do zaprzyjaźnionych domów dziecka. Wszędzie tam, gdzie widzą niesprawiedliwość, problem wykluczenia społecznego, dyskryminację, starają się otwierać swoje serca, dawać innym ludziom miłość, współczucie, ciepło i ludzką serdeczność. Za swoją działalność grupa została nagrodzona trzecim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”, a II LO otrzymało tytuł „Szkoły Humanitarnej” przyznawanej przez Polską Akcję Humanitarną.

9. TEATR

SCENA44 to projekt teatralny młodzieży z II LO. Zespół młodych ludzi, który co roku przygotowuje kilka w pełni profesjonalnych przedstawień teatralnych. W tej grupie znajdą swoje miejsce nie tylko osoby obdarzone talentem aktorskim, ale również uczniowie interesujący się muzyką, plastyką bądź posiadający zmysł techniczny, bo przecież widowisko teatralne to nie tylko spektakl, to godziny spędzone nad przygotowaniem oprawy scenograficznej, muzycznej, choreograficznej, czy technicznej przedsięwzięcia. Zespół może poszczycić się licznymi sukcesami w festiwalach teatralnych również na szczeblu ogólnopolskim, ale dla członków tej grupy liczy się przede wszystkim dobra zabawa podczas prób, które wprawdzie bywają ciężkie, ale dają jednocześnie olbrzymią satysfakcję i niezapomniane wspomnienia. Ale działań artystycznych w II LO jest znacznie więcej. W szkole działa Kawiarnia Poetów, która organizuje spotkania dla społeczności lokalnej, zespoły muzyczne oraz chór uświetniający swoimi występami miejskie uroczystości Święta Niepodległości.

10. ATMOSFERA

W II LO nie będziesz anonimowy. W tej szkole każdy znajdzie swoje miejsce i możliwość rozwijania własnych talentów oraz zainteresowań. W naszym liceum nie istnieje zjawisko przemocy, a każdy problem jest rozwiązywany szybko przez świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pedagoga, psychologa szkolnego, dyrekcję szkoły. Nasza szkoła jest otwarta również w weekendy i popołudnia, kiedy odbywają się próby teatralne, zespołów muzycznych, spotkania kół zainteresowań. II LO organizuje liczne konkursy przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, informatyczne, humanistyczne.

Ta szkoła jest dla CIEBIE!

WYBIERZ II LO!

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

proponuje w roku szkolnym 2020/2021 naukę

w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:

oznaczenie

KLASA

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

Nauczany język
w klasie

Rozszerzenia
w klasie

Patronat

Przedmioty
obowiązkowe

Przedmiot
do wyboru

A

MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

j. polski,
matematyka,
fizyka

j. angielski, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
fizyka

patronat Instytutu Fizyki UMCS
WAT i SGH (klasa akademicka)

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

j. polski,
matematyka,
biologia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka, chemia

angielski
francuski

biologia
chemia

patronat Instytutu Chemii UMCS

C

LINGWISTYCZNO-PRAWNA

j. polski
j. angielski
matematyka

historia, fizyka, chemia, biologia, WOS, informatyka, geografia

angielski
niemiecki

j.polski
historia
j. angielski

patronat Instytutu Filologii Polskiej, Politologii oraz Historii UMCS

D

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

j. polski,
matematyka,
geografia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
geografia

patronat SGGW w Warszawie (Akademia Przedsiębiorczości)
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz TOPR-u