Ależ to była gala!

Aż 29 uczniów lubartowskiego Technikum Zawodowego nr 2, kształcącego w zawodzie technik informatyk, wzięło udział w środę 11 grudnia w gali wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych województwa lubelskiego. Miłym zaskoczeniem jest też fakt, że uczniowie technikum z ul. Chopina byli trzecią najliczniej reprezentowaną szkołą z terenu całego województwa.

Nasze województwo po raz kolejny realizuje w bieżącym roku szkolnym program stypendialny pt. „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, który skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Wsparcie otrzymało 500 uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Otrzymane stypendia uczniowie przeznaczą na zadeklarowane wcześniej cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi m.in. udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały czy ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. Uroczysta gala wręczenia stypendiów ufundowanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W ramach części artystycznej wystąpili wielokrotni mistrzowie Świata, Europy i Polski, tancerze ze szkoły tańca UDS z Lublina.

Stypendia odebrali: Bicz Bartosz, Cybul Sebastian, Fedorowicz Błażej, Gajewski Jakub, Jaksim Wiktor, Kutnik Rafał, Kuśmirek Krzysztof, Kaczor Łukasz, Kazubek Damian, Małyska Weronika, Marczak Mateusz, Niedziela Kacper, Przysiężniak Gabriela, Peterwas Paweł, Szczepaniak Wiktoria, Sugier Anna, Skrzypczyński Fabian, Tracz Dominik, Twardowska Karolina, Tatarczak Bartosz, Topyła Bartłomiej, Wojciukiewicz Krzysztof, Wójcik Kamil, Wiśniewski Wojciech, Wasilewski Patryk, Winiarski Michał, Zbiciak Przemysław, Zbiciak Mateusz oraz Zbiciak Bartosz.

Bartosz Tatarczak i Łukasz Kaczor (IIIt)