Sukcesy II LO w konkursach matematycznych

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie mimo trudnego czasu ma powody do świętowania sukcesów. Uczniowie szkoły uzyskali najlepsze wyniki w województwie w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik oraz w XXI Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT.

W Alfiku Matematycznym I miejsce w województwie zajął Jakub Ścierzyński z klasy I g (opiekun Elżbieta Warszawska), otrzymując nagrodę rzeczową o wartości 200 zł. Konrad Guz z klasy II e (opiekun Eliza Czerska-Pokraka) uzyskał V miejsce w województwie i dyplom za bardzo dobry wynik.

Inni uczniowie również zajęli wysokie miejsca, otrzymując dyplomy za bardzo dobre wyniki w konkursie. Są to: Michał Czerski, Magdalena Świrska, Mateusz Budzyński z klas pierwszych, Filip Grzeszczak z klasy drugiej i Emilia Oniszczuk z klasy trzeciej. Dyplomy za dobre wyniki otrzymali natomiast Klaudia Marczak i Magdalena Grabowska z klas pierwszych.

W konkursie MAT I miejsce w województwie wśród uczniów klas pierwszych zdobyła Magdalena Świrska (opiekun Elżbieta Warszawska), natomiast I miejsce w województwie wśród uczniów klas drugich zajął Konrad Guz z klasy II e (opiekun Eliza Czerska-Pokraka).

Świetnymi osiągnięciami pochwalić się mogą także inni uczniowie, którzy uzyskali dyplomy za bardzo dobre wyniki w konkursie. Michał Czerski z klasy I h zajął III miejsce w województwie, Emilia Oniszczuk z klasy III a – V miejsce w województwie, a Mateusz Budzyński z klasy I f – VII miejsce w województwie.

Alfik i MAT to popularne ogólnopolskie konkursy matematyczne. Uczniowie rozwiązują testy wielokrotnego wyboru, które wymagają sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.

Konkursy wykorzystywane są do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.

Cieszymy się, że młodzież z tak wielu klas udowodniła swój matematyczny potencjał i talent. Uczniów do konkursów przygotowały nauczycielki matematyki: Elżbieta Warszawska, Eliza Czerska-Pokraka, Ewa Biernacka, Katarzyna Kowalczyk i Katarzyna Radomska.

Gratulujemy sukcesów!

AO