1050-lecie Państwa Polskiego – konkurs rozstrzygnięty

lubartow_muzeum_02Rozstrzygnięcie konkursu historycznego

pn.1050 lat Państwa Polskiego i Chrześcijaństwa na ziemiach polskich”

W bieżącym roku obchodzony jest jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz początków polskiej państwowości. Z tej okazji został zorganizowany konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przez następujące instytucje: Muzeum Ziemi Lubartowskiej i Lubartowskie Towarzystwo Regionalne przy współpracy z Parafią św. Anny w Lubartowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Mickiewicza. Konkurs patronatem honorowym objął Janusz Bodziacki Burmistrz Miasta Lubartów.

W czasie II semestru uczniowie przygotowywali się na podstawie wskazanej literatury. W kwietniu odbyły się eliminacje szkolne, w których uczniowie poszczególnych szkół rozwiązywali test składający się z 30 zadań o różnym stopniu trudności. Pytania dotyczyły tematyki związanej z historią początków państwowości polskiej i pierwszych wieków chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz lubartowskich zabytków kultury sakralnej. W wyniku eliminacji szkolnych każda ze szkół mogła wystawić pięcioosobową reprezentację.

W dniu 18 maja b.r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja odbył się finał miejski tego konkursu. Uczestniczyło w nim dziewięciu gimnazjalistów oraz piętnaścioro uczniów ze szkół podstawowych. Uczniowie ponownie rozwiązywali indywidualnie poszczególne zadania. Zmagania były dość wyrównane. Komisja konkursowa pracowała w składzie: Zofia Zdunek, Adam Banucha, Andrzej Sekuła pod przewodnictwem Longina Tokarskiego. Po zliczeniu punktów, zostali wytypowani zwycięzcy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. Ponadto zdecydowano się wyróżnić troje uczniów, którzy z taką samą ilością punktów uplasowali się ex aequo na czwartym miejscu oraz najlepszych uczniów z pozostałych szkół. Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy finału otrzymają dyplomy wraz z nagrodami bądź upominkami. Także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas Dni Lubartowa.

Pierwsze miejsce zajął Michał Sekuła z Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekunem ucznia był Pan Robert Kusyk. Drugie miejsce zajął uczeń z tejże szkoły – Jan Adamek, jego opiekunem był Pan Tomasz Prażmo. Miejsce trzecie zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie – Wiktor Jabłoński, którego opiekunem była Pani Justyna Wereszczyńska.

Kolejne miejsce ex aequo zajęli: Mateusz Ciechański i Weronika Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 – opiekun Pan Marek Góralski oraz Jakub Woźniak z Gimnazjum nr 1 – opiekun Pan T. Prażmo. Najlepszymi uczniami z pozostałych szkół zostali: Gabriela Wojtaś z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza – opiekun Pani Barbara Kukier i Bartłomiej Obodziński ze Szkoły Podstawowej nr 3 – opiekun Pani Monika Sulowska.

Nagrody dla najlepszych uczniów ufundowali: Urząd Miasta Lubartów, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne oraz Parafia św. Anny w Lubartowie. Organizatorzy konkursu dziękują uczestnikom, gratulują zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy Dyrekcjom Szkół za pomoc organizacyjną oraz Nauczycielom przygotowującym uczniów do tegoż konkursu z wiedzy historycznej.

Longin Tokarski, Muzeum Ziemi Lubartowskiej.