Ulica Wierzbowa na ukończeniu

Zbliżają się do końca prace budowlane przy przebudowie ulicy Wierzbowej w Lubartowie.

Ulica Wierzbowa jest drogą powiatową, jednak znajduje się przy niej wiele zabudowań – domów jednorodzinnych oraz firm. W związku z tym jest to ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców, ale też przedsiębiorców.

Przypominamy, że wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie. Koszt inwestycji to 2,2 mln złotych. Roboty budowlane obejmowały wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej i poszerzeń jezdni, remont przepustów. Ponadto przebudowę i budowę chodników. Powstała ścieżka rowerowa. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami bocznymi i zjazdy. Przygotowujemy się do zakończenia inwestycji. Kładziony jest „dywanik” na ścieżce rowerowej i drodze. Prace mogą potrwać do końca lipca – informuje Grzegorz Jaworski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Sylwia Cichoń