Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie pamiętała o Holocauście

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie była jedną z kilku szkół w województwie lubelskim, które włączyły się, w trwające w dniach 25-29 stycznia 2021 roku, III Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie. Wydarzenie upamiętniające ofiary Zagłady ponad 6 milionów Żydów podczas II wojny światowej, zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Marszałka Województwa, a bezpośrednio zainicjowane przez prof. Sabinę Bober z Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL im. Jana Pawła II.

W naszej szkole uroczyste obchody tej tragicznej rocznicy odbyły się we wtorek 26 stycznia br. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, uczniowie klas ósmych i nauczyciele uczestniczyli w nich zdalnie poprzez platformę MS Teams.

Tę niezwykłą lekcję historii rozpoczęli: pani Aneta Głębocka-Wysok – główna organizatorka przedsięwzięcia i pan Daniel Cieśla – wicedyrektor szkoły.

W dalszej części uroczystości pani Ewa Abramek z biblioteki szkolnej zapoznała uczestników z wystawą „Holocaust. Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Młodzież dowiedziała się: czym był Holocaust, jak i dlaczego do niego doszło, jaki był stosunek Polaków do Żydów, w jaki sposób Polacy pomagali prześladowanym i jakie były konsekwencje udzielanej pomocy, kim byli Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Na ekspozycji znalazły się fotokopie autentycznych dokumentów opracowanych przez IPN oraz sylwetki osób odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata m.in. z terenu powiatu lubartowskiego.

Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Dziś pozostała po nich tylko nasza pamięć… – lubartowscy Żydzi”, zawierającą archiwalne fotografie znajdujące się w zbiorach Instytutu Yad Vashem w Izraelu. Prezentacji towarzyszyły, odczytane przez panią Anetę Głębocką-Wysok, wspomnienia mieszkańców Lubartowa: Lidii Perlińskiej-Schnejder, Marii Rzeźnickiej i Zdzisława Skarucha – o ludności żydowskiej mieszkającej w naszym mieście na początku XX wieku.

Kolejnym punktem wydarzenia było obejrzenie filmu dokumentalnego „Ojciec Szymon” z cyklu „Polacy na ratunek Żydom – historie niezwykłe”, zrealizowanego przez TVP Lublin. Film opowiadał o bohaterskim czynie księdza Szymona Tomaszewskiego – proboszcza parafii w Firleju, który z narażeniem życia uratował przed Zagładą dwoje Żydów: Mojżesza Apelbauma i jego córkę Devorę.

Więcej o księdzu Tomaszewskim opowiedział uczestnikom spotkania nasz gość – pan Jan Jezior z Firleja, pasjonat historii II wojny światowej oraz prezes Koła Historycznego w Firleju. Ksiądz Tomaszewski kierując się ideą miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka przez prawie 2 lata (od października 1942 roku do lipca 1944 roku) ukrywał na terenie parafii rodzinę żydowską, której udało się uciec przed transportem do obozu zagłady. W 1946 roku uratowany Apelbaum świadczył w obronie księdza oskarżonego o działania w AK i złożył świadectwo przed Wojewódzką Żydowską Komisją Holocaustu w Lublinie. Aktualnie zbierana jest dokumentacja konieczna do przyznania księdzu Szymonowi Tomaszewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Pan Jan Jezior był też inicjatorem ufundowania pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu-społecznikowi, której uroczyste odsłonięcie nastąpiło 25 października 2020 roku w kościele w Firleju.

Obchodom uroczystości towarzyszył plakat, obrazujący wieżyczkę strażniczą znajdującą się na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie. Autorem plakatu był pan Sławomir Zdunek.

Na zakończenie uroczystości pani Aneta Głębocka-Wysok wyraziła nadzieję, że ukazane przykłady bohaterstwa Polaków podczas Holocaustu i prezentowane przez nich wartości, są ponadczasowe i godne naśladowania przez młodzież. Młode pokolenie Polaków powinno pamiętać o wspólnej przeszłości dwóch narodów i nie dopuścić, aby kiedykolwiek powtórzyła się okrutna zbrodnia ludobójstwa.

Ewa Abramek