II LO prezentuje… (cz. 4) – Szkolny Klub Wolontariusza „Anioły z II LO”

W II Liceum Ogólnokształcącym im., P. Firleja w Lubartowie działa Szkolny Klub Wolontariusza „Anioły z II LO”, który powstał 2002 roku. Od początku opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Justyna Świderska-Niedobit .Od tego czasu wolontariusze podejmują wiele działań na rzecz potrzebujących, które realizowane są regularnie i z wielkim zaangażowaniem.

Klub był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność ,m.in. otrzymał tytuł Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny 2003 a w 2008r. klub został uhonorowany przez Centrum Wolontariatu w Lublinie i Regionalną Kapitułę Konkursu Barwy Wolontariatu wyróżnieniem w kategorii Edukacja.W roku 2011 – Europejskim Roku Wolontariatu – Anioły zostały laureatem ogólnopolskiego konkursu Barwy Wolontariatu i znalazły się Atlasie Dobrych Praktyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. „Anioły” współpracują m.in. z: Centrum Wolontariatu w Lublinie, Fundacją Polska Akcja Humanitarna, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej i MOPS-em w Lubartowie, Hospicjum im. Ks. Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie, Przedszkolem Miejskim nr 4, Fundacją Niepodległości. Klub koordynuje co roku kampanie DKMS „Komórkomania” oraz UNICEF: Akcja Edukacyjna w Lubartowie (zebrane przez wolontariuszy środki wspomogły projekty edukacyjne w Afganistanie), Na ratunek dzieciom z Kongo, Solidarni z Haiti. Klub realizował wiele międzynarodowych projektów: Wolontariat w Polsce i Niemczech (5 edycji), Serce bezgranic (Polska, Ukraina, Węgry), Bliżej siebie (Polska, Ukraina, Niemcy). Szkolny Klub Wolontariusza objął także swoim patronatem Dom Dziecka nr 1 we Lwowie. Uczniowie pozyskują od sponsorów fundusze, organizują spotkania z osieroconymi dziećmi (wyjazdy do Lwowa) i przekazują im potrzebne środki. Na Ukrainie wspierają poza Domem Dziecka : polskie przedszkole przy ul.Antonowicza (grupa Miglanc i Słoneczko), sierociniec, Świetlicę Caritas dla osób z różnym stopniem upośledzenia umysłowego, świetlicę „Krok za krokiem”, Polaków z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, parafię w Rudkach, Dom Opieki w Brzuchowicach. Wolontariusze uczestniczą również w wielu akcjach charytatywnych w Polsce: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Pomóż Koledze zeSzkolnej Ławki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie organizują także: warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej ,akcjęSerce dla Lwowa, Miś, ŚwiątecznyStroik, Świąteczne Kino, mecze charytatywne: n-le – uczniowie (dochód przeznaczano na paczki dla biednych rodzin).Dzięki działaniom Klubu szkoła od 2009r.posiada tytuł Szkoły Humanitarnej oraz należy do Klubu Szkół UNICEF. Młodzież z II LO, we współpracy z Fundacją Niepodległości corocznie uczestniczy w akcji porządkowania cmentarzy polskich na Wołyniu.

Bycie Aniołem z II LO niesie ze sobą wiele pozytywnych rezultatów i korzyści, a najważniejszym z nich jest pomoc innym. Doświadczenie pokazuje, że działania te potrafią uaktywnić w uczniach pokłady dobra, o których sami nie mieli pojęcia.

Na uwagę zasługuje fakt, że Szkolny Klub Wolontariusza systematycznie zwiększa swoją liczebność. W roku szkolnym 2020/2021 osiągnął liczebność ponad 150 uczniów, co przy szkole liczącej 583 uczniów, jest wynikiem niebywałym.