Projekt “Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności”

Zapraszamy organizacje społeczne do rozmowy o Rzeczpospolitej

Należysz do organizacji, która działa na rzecz praw człowieka i chcesz wziąć udziału w projekcie “Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności”, który pomoże Ci wpływać na władze? Wypełnij ankietę na stronie bit.ly/atomy_ankieta.

 

Według GUS-u w Polsce jest ok. 1700 organizacji działających na rzecz wzmacniania praworządności, praw człowieka i demokracji. Często działają w pojedynkę, nie wiedząc wzajemnie o swoim istnieniu. Chcemy to zmienić.

Rola organizacji społecznych w demokracji jest nie do przecenienia. Patrzą władzy na ręce, uczą, jak być świadomymi obywatelami, stoją na straży praw. Ale czy ich praca i obecność w wielu ważnych obszarach życia społecznego przekłada się na wpływ na decyzje polityków? Niestety bardzo rzadko. Chcemy, by nasz głos był słyszany, ponieważ widzimy, jak zmienia się życie ludzi dzięki naszemu zaangażowaniu. Także nasze życie zmieniło się dzięki pracy na rzecz społeczeństwa. Politycy wiedzą o tym, gdy potrzebują poparcia. Media, gdy potrzebują historii. A jednak nasz wpływ na decyzje polityków jest nikły, gdy przychodzi do spełniania postulatów, które wysuwamy, chociaż to my znamy autentyczne problemy. Jak to się stało, że demokracja przestała stanowić reprezentację ludzkich spraw? A gdyby tak to zmienić? Co jest do tego konieczne? Jak silni jesteśmy? Kto widzi naszą pracę, kogo reprezentujemy? Czyich praw bronimy? I czy społeczeństwo obywatelskie jest naprawdę obywatelskie?

Teraz, gdy straciliśmy część instrumentów ochrony praw – Trybunał Konstytucyjny przestał być niezależny, reforma sądownictwa zmierza do ograniczenia niezawisłości sądów, a roli Rzecznika Praw Obywatelskich przez prawie rok groziła marginalizacja – tym ważniejsza wydaje się współpraca organizacji działających na rzecz praw człowieka. Tylko dzięki temu możemy wzmocnić nasz głos i zwiększyć wpływ na decyzje podejmowane przez rządzących. Bo nasz głos jest ważny.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Stowarzyszenie 61 (portal Mam Prawo Wiedzieć) od lat angażują się w ochronę prawa zapisanego w Konstytucji RP, które stanowi punkt wyjścia do wzmacniania suwerena w relacjach z władzą. Chodzi o prawo do informacji (art. 61 Konstytucji RP). To prawo powoduje, że społeczeństwo wie, co robią politycy i instytucje publiczne. Ale przez lata odkryliśmy, że sama wiedza nie wystarczy, żeby mieć wpływ na decyzje. A tylko ten wpływ sprawi, że nasza wspólna sprawa – Rzeczpospolita – będzie naprawdę nasza. Taka, w której szanuje się każdego obywatela i obywatelkę, taka, w której godność ludzka stanowi najwyższą wartość i taka, która reaguje na zło i niesprawiedliwość.

W poszukiwaniu dróg dojścia do takiego ideału zdiagnozowaliśmy, że pierwszym krokiem jest poznawanie się w gronie organizacji, którym zależy na wspólnej Rzeczpospolitej. Zanim zaczniemy rozmawiać, jak wywierać wpływ, dowiedzmy się, kim jesteśmy.

Chcemy poznać organizacje, które mogłyby zabierać głos w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w demokracji i praworządnego państwa, które chroni prawa człowieka. Poznanie ma nas prowadzić do diagnozy potencjału naszego środowiska oraz kanałów wspólnej komunikacji i wspierania się. Przeprowadzimy wspólne działanie będące okazją do współpracy w ramach projektu Od Atomu do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności.

Jak to zrobić?

Chcemy przeprowadzić badanie polegające na spotkaniach z organizacjami społecznymi i rozmowach na temat ich wartości, celów, pracy, którą wykonują. Poza spotkaniami planujemy również 1000 wywiadów telefonicznych z organizacjami.

Kolejnym krokiem będzie wspólne przygotowanie dwóch kampanii na rzecz konkretnej zmiany. Do ich realizacji zaprosimy 20 organizacji, które będą reprezentować perspektywy różnych środowisk i będą już miały doświadczenie w docieraniu do zwolenników. To te organizacje otrzymają zadanie wypracowania porozumienia różnych środowisk i uwzględnienia zróżnicowanych perspektyw, np. organizacji opartej na wolontariacie i organizacji z płatnym personelem, z małego i dużego miasta, wykorzystującej złożone i proste komunikaty.

Jakich organizacji szukamy?

Do rozmowy chcemy zaprosić organizacje, które działają na rzecz praw człowieka, praworządności, demokracji. Te działające w całej Polsce i lokalnie, mające wielu członków i te niewielkie, z długoletnim doświadczeniem i nowo powstałe. Ważne dla nas są również wartości, jakimi kierują się w swojej działalności. Jeśli reprezentujesz organizację, dla której liczą się:

  • niezależność – to Wy decydujecie, co jest przedmiotem Waszych działań i jesteście gotowi ryzykować dla osiągnięcia celu nawet utratę stabilności i “świętego spokoju”;
  • przejrzystość – jesteście gotowi otwarcie rozliczać się z realizacji swojej misji i mówić, co Wam się udaje i dlaczego, a co się nie udaje;
  • solidarność – chcecie szukać sojuszników, z którymi wspólnie będziecie dążyć do celu, także wtedy, gdy okaże się, że instytucje państwowe wystąpią przeciw społeczeństwu i nie będą przestrzegać praw;
  • równość wobec prawa – wierzycie, że państwo, w którym wszystkich obowiązują takie same reguły, to jedyna droga do wspólnoty.

i jeśli czujesz, że to właśnie o Twojej organizacji mówimy, chcesz się włączyć lub tylko dowiedzieć, co może z tego wyniknąć zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej do udziału w badaniu. Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca, wystarczy wejść pod adres: bit.ly/atomy_ankieta i wypełnić ankietę.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy się wzajemnie poznać i skonsolidować środowisko organizacji działających na rzecz praw człowieka, praworządności i demokracji. Liczymy, że w przyszłości zaowocuje to współpracą i realizacją wspólnych projektów tak, by nasz głos był słyszalny i zauważalny.

Projekt Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności jest finansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein i wdrażanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Stocznia.