Zebranie sprawozdawcze Relaksu

Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks miało miejsce 23 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.

  W zebraniu oprócz licznie przybyłych członków Relaksu udział wzięli – Burmistrz Miasta Lubartów  Krzysztof Paśnik oraz naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej  Artur Kuśmierzak. Prezesi stowarzyszenia MKTR Relaks Teresa Psuj i Ryszard Pacuła zapoznali zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym i sprawozdaniem finansowym. W okresie sprawozdawczym (2020 rok) z planowanych zamierzeń pomimo ograniczeń związanych z panującą pandemią Cowid 19 zorganizowano:  V rajd noworoczny do Starego Tartaku,  rajd pieszy z ART – FIT do Skrobowa, rajd „Powitanie Lata” do Zawieprzyc, II Wakacyjny Rowerowy Tor Przeszkód,  rajd szlakiem zamków Krzyżackich – XVI rajd rowerowy połączony ze strzelaniem z łuku do Jedlanki Nowej, III rajd po trójkącie promocyjnym – Lubartów-Kamionka – Firlej – Lubartów pod nazwą Rowerem przez Krainę Lewarta, rajd upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej do Ossowy,XII turniej piłki siatkowej w Firleju,III rajd rowerowy w Bieszczady,III rajd niepodległościowy oraz obchody 25- lecia MKTR Relaks w formie wirtualnej. W udokumentowanych rajdach w 2020 roku wzięło udział 292 mieszkańców Lubartowa i okolic. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności stowarzyszenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mróz pozytywnie zaopiniował działalność Zarządu, a zebrani członkowie Relaksu jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Uczestniczący w zebraniu burmistrz  Krzysztof Paśnik nie krył zadowolenia, że pandemia ustępuje i może w ratuszu gościć członków Relaksu na Walnym Zebraniu. Podziękował zebranym za dotychczasową owocną pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie zebrania prezes Relaksu Teresa Psuj podziękowała przedstawicielom miasta za pomoc finansową i organizacyjną na rzecz stowarzyszenia. Złożyła również podziękowania dla firm, które w 2020 roku wspierały MKTR Relaks.