Lubartowianie zasłużeni dla sportu

Czterech mieszkańców Lubartowa -Tadeusz Matwiejczyk, Tadeusz Mróz, Zbigniew Węgrzyn i Andrzej Zdunek otrzymało odznakę ministra kultury „Za zasługi dla sportu”.

Podczas Annowania czterem mieszkańcom Lubartowa przyznano odznaki ministra kultury „Za zasługi dla sportu”. Z wnioskiem o uhonorowanie ich wystąpił ratusz. Wyróżnienia wręczył Marek Woch, doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki, radny powiatu puławskiego.

Srebrną odznakę otrzymał Tadeusz Matwiejczyk, założyciel stowarzyszenia „Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks”. Zorganizował on mnóstwo atrakcyjnych rajdów rowerowych po Polsce i Europie dzięki czemu wzrosło zainteresowanie turystyką rowerową w Lubartowie i okolicy.

Brązową odznaką uhonorowano Tadeusza Mroza również za promocję turystyki rowerowej. Podczas pracy w szkole prowadził on zajęcia pozalekcyjne dotyczące ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy posługiwania się mapą. Od roku 1995 był opiekunem Szkolnego Koła Turystyki Rowerowej, a od 2003 roku współzałożycielem i członkiem Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej” Relaks”, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Brązową odznakę otrzymał również Zbigniew Węgrzyn, działacz lekkoatletycznego klubu sportowego „Nefryt”, inicjator Międzynarodowego Biegu „LEWARTA”.

Odznaczono też Andrzeja Zdunka (brązowa odznaka). Prowadził on szkolne koło rowerowe, a potem turystyczne, pomagał wychowawcom klas w organizacji wycieczek, organizował rajdy piesze oraz rowerowe oraz spotkania z podróżnikami. Był też członkiem zarządu oddziału lubartowskiego PTTK.

(kw)