Będzie przebudowa ulic – Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego

Ponad 1,2 mln. zł dotacji otrzymało miasto Lubartów przebudowę ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego. Właśnie został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.

To będzie ważna inwestycja na osiedlu Królów Polskich. Właśnie ogłoszony został przetarg na jej realizację. Chodzi o przebudowę ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego. Na ten cel Miasto Lubartów pozyskało dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok, która wyniosła ponad 1,2 mln zł.
Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie koryta pod konstrukcję drogi i zjazdów, wykonanie warstw konstrukcyjnych, ustawienie krawężników i obrzeży, regulację skrzynek ulicznych do zasuw i pokryw, studzienek, wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Na oferty przetargowe urząd czeka do do 25 kwietnia.