II LO z tytułem „Szkoła Innowacji 2022”

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz dziesiąty przeprowadziła konkurs „Szkoła Innowacji”.

Jest to projekt skierowany do szkół średnich z województwa lubelskiego – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół, a jego celem jest wyróżnianie szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach: „Szkoła – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Inicjatywa”, „Dyrektor – Lider Innowacji”, „Nauczyciel – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka”, „Uczeń – Lider Innowacji”

Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie otrzymało tytuł „Szkoła Innowacji 2022”, zaś pani Justyna Świderska-Niedobit – nauczycielka języka polskiego w II LO, otrzymała tytuł „Nauczyciel – Lider Innowacji„.

II LO w Lubartowie otrzymało również tytuł specjalny „Grand Prix – Lider Innowacji”. Tytuł ten Kapituła Konkursu nadaje w jubileuszowych edycjach szkołom, które we wcześniejszych 5 edycjach uzyskały największą ilość tytułów „Lider Innowacji” w dowolnych kategoriach konkursowych.

Uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu odbyła się 22 kwietnia 2022 rok w siedzibie WSEI w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały panie: Teresa Rojek – wicedyrektor II LO oraz pani Justyna Świderska-Niedobit.

II LO