Wiktor Jabłoński na podium olimpiady solidarności

II LO w Lubartowie ma kolejne powody do dumy. Do grona licealistów z indeksami wyższych uczelni dołączył uczeń klasy III i, Wiktor Jabłoński, który zajął II miejsce w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” i otrzymał indeks na wybrane uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński.

Finał olimpiady odbył się w dniach 6-8 czerwca 2022 roku w Sieradzu. Szesnaście trzyosobowych drużyn rywalizowało ze sobą podczas konkursu, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny był wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu oceniało pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera.

Drużyna Wiktora przygotowała prezentację finałową natemat: „Solidarność jako wartość budująca narody – na wybranych 3 przykładach z Polski i świata”.Oprócz wiedzy merytorycznej uczniowie musieli wykazać się oryginalnym ujęciem tematu, umiejętnością profesjonalnego przygotowania prezentacji, doborem argumentów, umiejętnością formułowania wniosków i własnej oceny. Wszystkie zadania miały ściśle określony czas realizacji. Po dwudniowych zmaganiach drużyna z województwa lubelskiego, w której uczestniczył Wiktor zajęła II miejsce.

Należy nadmienić, iż Wiktor zdobył cenne nagrody – oprócz indeksu na czołowe uczelnie wyższe, otrzymał stypendium, publikacje IPN-u oraz nagrody rzeczowe.

Opiekunami Wiktora są nauczyciele historii i wos-u w II LO, Barbara Kukier i Adam Sabat.

II LO