Burmistrz otrzymał absolutorium

Podczas sesji Rady Miasta Lubartów 22 czerwca radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przed głosowaniem radni poznali sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku. Burmistrz Krzysztof Paśnik przedstawił też Raport o Stanie Gminy Miasto Lubartów za 2021 rok. z raportem można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium zagłosowali: Bednarski Jacek; Gregorowicz Grzegorz; Jaworski Grzegorz; Kozak Maria; Kusyk Piotr; Mazur Renata; Mizio Elżbieta; Pasikowska Beata; Siwek Grzegorz; Tchórz Jacek; Żyśko Krzysztof. Przeciw byli: Błaszczak Robert; Krówczyński Tomasz; Kural Przemysław; Kuszner Anna; Polichańczuk Marek; Romańska-Serwin Wiesława; Tomasiak Jacek; Zieliński Andrzej. Radny Teodor Czubacki wstrzymał się od głosu.

Po głosowaniu burmistrz podziękował za udzielone absolutorium w imieniu swoim, zastępcy Tadeusza Małyski, skarbnik Lucyny Biskup i wszystkich pracowników Urzędu Miasta. Zapewnił, że postara się, aby współpraca z radnymi, którzy nie okazali mu zaufania, była na dobrym poziomie.