Uczniowie lubartowskiego liceum w polsko – litewskim projekcie wymiany

„W poszukiwaniu wspólnego bohatera” – pod takim hasłem realizowany był w Sandomierzu polsko – litewski projekt wymiany młodzieży, w którym brali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Projekt powstał w Wydziale Promocji Miasta Lubartów i został sfinansowany z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Młodzież, która przybyła do Polski w czwartek 22 września to uczniowie Szkoły Artystycznej w Rosienie, miejscowości na Litwie, które ma status miasta partnerskiego Lubartowa. Stronę polską reprezentowali uczniowie II LO – w większości działający w szkolnym kole teatralnym SCENA44. Na miejsce realizacji projektu wybrano Sandomierz, w którym młodzież spędziła tydzień, poszukując wspólnego bohatera.
Oprócz typowych dla tego typu wymian zajęć, jak spotkanie integracyjne, wieczorki promujące kulturę litewską i polską, wycieczki, młodzież miała za zadanie stworzyć etiudy teatralne, za pomocą których zaprezentowany zostanie ich „wspólny bohater”. Założenie projektu nie dotyczyło konkretnej postaci historycznej, ale konstrukcji abstrakcyjnej, skupiającej archetypiczne cechy ważne dla Europejczyków żyjących na początku XXI wieku. W oparciu o przeprowadzone warsztaty teatralne młodzieży udało się taką konstrukcję wypracować. Wspólny bohater wyposażony został w następujące cechy: Waleczność, Mądrość, Odpowiedzialność, Kreatywność, Opiekuńczość. Etiudy teatralne, które powstały w odniesieniu do powyższych wartości dotykały poza tym innych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesny świat jak ekologia, wojna, brak tolerancji…
Język projektu? Angielski… albo może po prostu uniwersalny język teatru. Młodzież kolejny raz udowodniła, jak łatwo się integruje. Już w autokarze jadącym do Sandomierza nastąpiły pierwsze kontakty, a potem do samego końca, przez cały tydzień, uczniowie z Lubartowa i Rosienie byli razem, wspólnie realizując zadania projektowe, ale też bawiąc się wieczorami, jedząc posiłki, spacerując po Sandomierzu oraz gadając po świt, bo przecież nigdy dość i zawsze jeszcze jest coś do powiedzenia!
To była szczególna lekcja. Uczyła współpracy, zaufania, tolerancji, akceptacji i szacunku dla inności, ale także umiejętności otwarcia się na wyzwania, pewności siebie, wiary we własny talent.

Realizacja projektu udowodniła, że młodzi ludzie są gotowi na zmierzenie się z wyzwaniami, przed którymi postawi ich przyszłość. Bo przecież „bohater” jest w każdym z nich, wystarczy go tylko znaleźć! Im się już udało!