Lubartów pierwszy w rankingu miast powiatowych

Miasto Lubartów podejmuje wiele działań mających na celu ochronę klimatu i edukację ekologiczną społeczeństwa. Władze Lubartowa w latach 2018 – 2021 zrealizowały szereg inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście, mając na względzie negatywny wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Miasto pozyskało na ten cel ponad 31 milionów złotych z funduszy UE.

W związku z powyższym informujemy, że w rankingu zestawiającymi wydatki na walkę ze smogiem, opublikowanym na portalu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” , Miasto Lubartów zajęło pierwsze miejsce w kraju, w grupie miast powiatowych.