14 dla emerytów i rencistów

Pod koniec sierpnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ruszy wypłata tzw. czternastek dla
emerytów i rencistów. ZUS wypłaci czternastki z urzędu, czyli nie trzeba składać w tej sprawie
żadnych wniosków.
Czternasta emerytura, czyli kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9
mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln
klientów ZUS
– mówi prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska. Instytucja przekaże czternastki
osobom, które mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń na 24 sierpnia.
Środki będą wolne od podatku. Dla większości osób świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł.
Pełna czternastka przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł
brutto. – Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze
świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą
„złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł
– dodaje prof. Uścińska.
ZUS wypłaci czternastki razem z bieżącymi emeryturami i rentami. Pierwsi dostaną je klienci,
których termin płatności podstawowego świadczenia przypada na 25 sierpnia. Wypłaty czternastek
trafią do kolejnych świadczeniobiorców do 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.
W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby, które pobierają świadczenia
rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.
Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu
przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku czternastki pochłoną około 11,4 mld zł. Z tego 9,5
mld zł trafi do świadczeniobiorców ZUS.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim