14 września jubileusz Klubu Abstynenta „Nadzieja”

Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie będzie obchodzić 28 lat istnienia. Jubileusz  już jutro 14 września. Będzie Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów o godz. 18.00, a następnie uroczystości oficjalne i  zabawa taneczna w stołówce II LO w Lubartowie.

Przypominamy, że celem działalności Klubu Abstynenta „Nadzieja”jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia oraz utrzymania jak najdłuższego i stabilnego okresu abstynencji. Siedziba klubu mieści się przy ul. 3 Maja 24 A w Lubartowie. Obecnie jest ponad 100 członków zamieszkałych głównie w Lubartowie na terenie powiatu lubartowskiego. Klub pomaga też osobom współuzależnionym, świadcząc dla nich: darmową pomoc wybitnych i sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, darmowe porady prawników dla osób uzależnionych i dla ich rodzin, udzielanie informacji wsparcia osobom, które zdecydują się podjąć leczenie odwykowe. Ponadto klub propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od uzależnień. Dla swoich członków organizuje spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zabawach tanecznych, wieczorkach poetycko-muzycznych, ogniskach integracyjnych. Przy stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych (grupa AA) i współuzależnionych (grupa Al-Anon). W siedzibie klubu działa również punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny w godzinach 16.00-21.00. Klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach organizowanych przez miasto i organizacje w mieście. Projekty są realizowane m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lubartów.

Sylwia Cichoń