Warsztaty „Rola rynku i rola państwa w gospodarce” w II LO

15 stycznia w II LO w Lubartowie odbyło się spotkanie z profesorem Mariuszem Próchniakiem, Dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wzięli w nim udział uczniowie klasy III a. Celem spotkania było poznanie ekonomii jako nauki.

Na początku profesor omówił ofertę studiów swojej uczelni – studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych zarówno dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, jak i humanistycznymi.

Następnie przeprowadził wykład i warsztaty na temat „Rola rynku i rola państwa w gospodarce”. Profesor przedstawił młodzieży wybrane zagadnienia z mikroekonomii, zwracając uwagę na to, jak funkcjonuje rynek. Omówił również skutki interwencji państwa na rynku, a dokładniej – efekty wprowadzenia cen minimalnych, maksymalnych i podatku pośredniego. Wykład i warsztaty były prowadzone w formie rozmowy, dyskusji z uczestnikami spotkania. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania i brali udział w rozwiązywaniu przygotowanych do tematu zadań, w nagrodę zaś otrzymali drobne upominki przygotowane przez uczelnię.

II LO