O dawnej i współczesnej kulturze ziemiańskiej w Kozłówce

Dziś (5 marca) o godz. 12.00 w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się spotkanie z przedstawicielami arystokracji i ziemiaństwa, poświęcone dawnej i współczesnej kulturze ziemiańskiej. Gośćmi Muzeum będą Państwo Antoni i Ewa Belina Brzozowscy.

Podczas spotkania wiodące będą tematy związane z wychowaniem młodzieży w rodzinach należących do tej warstwy, z pielęgnowaniem tradycji i wartości, a także dotyczące losów ziemian i arystokratów po roku 1945.

W trakcie prelekcji, zilustrowanej prezentacją multimedialną, poruszone zostaną zagadnienia:

  • Historia rodu Belina Brzozowskich
  • Związki rodziny Brzozowskich z rodziną Zamoyskich i z Kozłówką
  • Związki rodzin Brzozowskich i Zamoyskich z Księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim (w tym m.in. kozłowiecki azyl w czasie okupacji hitlerowskiej, korespondencja, spotkania osobiste)
  • Losy rodzin Brzozowskich i Zamoyskich po wojnie, w kraju i na emigracji
  • Działalność społeczna, charytatywna, kulturalna i edukacyjna Antoniego i Ewy Brzozowskich
  • Tradycje i wartości przekazywane kolejnym pokoleniom

Po prelekcji odbędzie się dyskusja.

Antoni Belina Brzozowski – przedstawiciel znamienitego rodu arystokratycznego, powiązanego koligacjami rodzinnymi z rodziną Zamoyskich, bratanek ostatniej właścicielki Kozłówki, Jadwigi z Brzozowskich Zamoyskiej. Wraz z małżonką, Ewą ze Szlenkierów, założyli Fundację Rodziny Brzozowskich i prowadzą szeroką działalność społeczną i charytatywną. W swoim dworze „Brzozówka” organizują też koncerty, wernisaże, spektakle i inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne.

Muzeum Zamoyskich