Stypendyści z RCEZ

W Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach 7 marca odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2023 – 2024”, realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską. Stypendia wręczył  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wśród ponad 200 stypendystów z trzech powiatów: lubartowskiego, ryckiego i puławskiego, znaleźli się nasi uczniowie: Dominika Brzezowska, Łukasz Buczyński, Kamil Babiak, Piotr Nowak z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Kinga Marczak i Anna Skomorowska z klasy II Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista.

Celem projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół zawodowych. Stypendia  w projekcie otrzymali uczniowie kształcący się w formie dziennej w technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach artystycznych oraz  policealnych, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim. Wsparcie finansowe jest udzielane w okresie 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

Stypendystom gratulujemy i życzymy, by trud zawsze przynosił owoce, a pasja odkrywania tajemnic nauki stała się wyzwaniem do kolejnych twórczych poszukiwań wiedzy i przyniosła kolejne sukcesy.

RCEZ Lubartów