16 lat lubartowskiego hospicjum. Trwa jego rozbudowa

Trwa rozbudowa budynku Hospicjum św. Anny w Lubartowie. Właśnie mija 16 rocznica działalności placówki.

Prace budowlane trwają od kilku miesięcy. Z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny powstaje nowy budynek spełniający standardy XXI wieku dotyczące opieki hospicyjnej. Dzięki temu zwiększy się liczba łóżek w hospicjum stacjonarnym, powstaną pokoje dla rodzin, które chcą czuwać przy swoich bliskich, sale szkoleniowe dla pracowników oraz wolontariuszy, magazyn oraz kaplica przystosowana do możliwości przemieszczania się chorych. Na parterze będzie 6 sal dla pacjentów z dostępem do łazienki (maksymalnie 2-osobowych) oraz szatnia dla pracowników. Na piętrze powstanie pokój wypoczynkowy dla rodzin, do którego będzie możliwy wjazd windą. Zaplanowano też kaplicę oraz pomieszczenia biurowe dla wolontariuszy. Na poddaszu znajdą się pomieszczenia techniczne. Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Benet Juszczyński s.c.

Przypominamy, że hospicjum rozpoczęło swoją działalność 5 listopada 2007 roku jako Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego i 7 listopada przyjęło pierwszego pacjenta. Jest przeznaczone dla osób chorych przeważnie na nowotwory, którzy znajdują się w terminalnym stadium choroby. Zadaniem zespołu pracującego w hospicjum jest leczenie bólu, duszności, nudności, łagodzenie lęku i depresji, przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji oraz wsparcie duchowe. Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia posiada 9 miejsc w hospicjum stacjonarnym, a 18 pacjentów podlega opiece domowej. Wcześniej było 12 łóżek w placówce stacjonarnej, a opieka domowa obejmowała 30 chorych. Pomimo limitów pacjentów hospicjum stara się pomagać wszystkim, którzy się zgłaszają do placówki. W hospicjum jest też dział farmacji szpitalnej. Pracę w hospicjum wykonuje zespół interdyscyplinarny- lekarze, pielęgniarki, psycholog, kapelan, rehabilitanci, pracownicy socjalni, salowe. Pomagają w sferze fizycznej przy łagodzeniu bólu i cierpienia oraz w sferze duchowej – towarzyszą chorym w odchodzeniu. Opieka w Hospicjum św. Anny jest bezpłatna.

Każdy z nas może wesprzeć hospicjum poprzez przekazanie datku na konto bankowe Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny (nr konta 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713).

25 listopada o godz. 16.00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz hospicjum, którego organizatorami są uczestnicy pielgrzymki samochodowo-rowerowej do Sanktuarium Maryjnego w Fatimie.

Sylwia Cichoń