1,7 mln zł na wyprawki szkolne w powiecie lubartowskim

Ponad 5 tys. wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+” złożyli dotychczas rodzice i opiekunowie z powiatu lubartowskiego. Wnioski te obejmują 7,5 tys. dzieci.

Od tego roku obsługą programu „Dobry Start 300+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory uprawnionym z powiatu lubartowskiego ZUS wypłacił świadczenia na łączną kwotę ponad 1,7 mln złotych.

Świadczenie na wyprawkę szkolną dziecka przysługuje raz do roku w wysokości 300 zł, bez względu na dochody rodziny. Można je otrzymać na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

Wnioski należy przesyłać przez: bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub portal Emp@tia. ZUS przyjmuje zgłoszenia do końca listopada. Wniosek warto jednak wysłać jeszcze w sierpniu, bo gwarantuje to wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Wypłaty są realizowane na konta bankowe.

Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać w placówkach ZUS, a także podczas dyżurów pracowników Zakładu w lokalnych instytucjach. Ich bieżący harmonogram znajduje się na stronie internetowej ZUS. Najbliższy dyżur w powiecie odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie, przy ul. Tysiąclecia 2, w godz. 9:00-14:00.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim